Oikeustiede:luottamuksensuoja (esineoikeus)

  From Tieteen termipankki

  luottamuksensuoja (esineoikeus)

  luottamuksensuoja (esineoikeus)
  Definition oikeussuojan antaminen sillä perusteella, että suojattava henkilö on vilpittömässä mielessä
  Explanation

  Henkilön saama oikeus voi jäädä pysyväksi, kun hänen vilpitöntä mieltään suojataan, vaikka hänen saamansa oikeus ei ole pätevä tai tehokas. Vilpittömän mielen suojaa voi saada sopimussuhteessa tai suhteessa sivullisiin eli kolmansiin henkilöihin.

  Luottamuksen suojan periaatteen mukaisesti oikeussuojan antaminen edellyttää suojattavan henkilön vilpitöntä mieltä. Vilpittömän mielen vaatimuksen avulla suojataan rehellistä ja kunniallista vaihdantaa.

  Yleensä vilpittömän mielen vaatimus tarkoittaa perusteltua vilpitöntä mieltä: henkilö ei tiennyt, eikä hänen pitänytkään tietää pätemättömyysperusteesta tai muusta virheestä oikeustoimessa. Pelkkä oikean tiedon puuttuminen ei riitä, vaan henkilön on toimittava muutenkin huolellisesti. Vaatimus siitä, että henkilön ei pitänytkään tietää viittaa siihen, että henkilö on täyttänyt tilanteessa vaaditun selonottovelvollisuuden ja toiminut huolellisesti. Toisaalta hänen selonottovelvollisuutensa on myös rajoitettu. Tilanteessa vaadittava tavanomainen huolellisuus riittää, eikä laajempaa selonottovelvollisuutta vaadita.

  Luottamuksensuojaa saavan henkilön luottamus kohdistuu sopimuskumppanin määräämisvaltaan. Ulkoisesti havaittavien seikkojen perusteella henkilö on toiminut perustellusti hyvässä uskossa ja on ansainnut oikeussuojan, kun hän on luottanut ulkoisiin seikkoihin, jotka normaalisti osoittavat määräämisvallan.

  Käytetyt lähteet: Laki varallisuusoikeudellisista oikeustoimista (228/1929), Laki takaisinsaannista konkurssipesään (758/1991), Kauppakaari (3/1734) 1:5, 11:4 ja 12:4, Maakaari (540/1995) 3:8 ja 13:4.1
  Additional Information
  Kirjoittaja: Matti Ilmari Niemi

  Related Concepts

  Sources

  EIF-I, s. 458, KartioL2001, s. 126

  References

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 23.9.2023: Oikeustiede:luottamuksensuoja (esineoikeus). (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:luottamuksensuoja (esineoikeus).)