Oikeustiede:sitovuusperusteet esineoikeudessa

  Tieteen termipankista

  sitovuusperusteet esineoikeudessa

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  sitovuusperusteet esineoikeudessa
  Määritelmä seikkoja, jotka perustavat varallisuusoikeudelle dynaamisen sivullissuojan kollisiossa tai vahvistavat tällaista suojaa
  Selite

  Kahden yksilöllisesti määrätyn kohteen joutuessa kollisioon lähtökohtana voidaan pitää joko aikaprioriteettia tai sitomattomuutta. Edellistä noudatettaessa kollisio ratkeaa sen osapuolen hyväksi, jonka oikeuden kohde on ensiksi yksilöity (primus). Jälkimmäistä noudatettaessa taas kollisio ratkeaa myöhemmän oikeudenhaltijan (sekundus) hyväksi. Siihen, kumpaa ratkaisunormia noudatetaan lähtökohtana, vaikuttaa kollisioon joutuneiden oikeuksien tyyppi (oikeuden ”vahvuus”/”heikkous”).

  Lähtökohtaisesti sovellettava kollisionratkaisunormi ei kuitenkaan suoraan kerro, miten kollisio lopullisesti ratkeaa, vaan sen mukaisesta ratkaisusta voidaan eri perustein poiketa. Primuksen oikeuden sitovuuteen johtavan aikaprioriteetin mukainen ratkaisu voi kumoutua sekunduksen saadessa ekstinktion. Tämä on mahdollista, kun sekunduksen oikeuden osalta on olemassa jokin sitovuusperuste. Tällaisia perusteita voivat olla esimerkiksi sekunduksen ensin saatu oikeuden kohteen hallinta (kun oikeuden kohteena irtain esine) tai sekunduksen oikeuden kirjaaminen (kun oikeuden kohteena kiinteistö) ennen primuksen oikeutta. Ekstinktion saaminen edellyttää usein tämän lisäksi sekunduksen perusteltua vilpitöntä mieltä. Ekstinktion myöntämisessä voi olla merkitystä myös ajan kulumisella. Silloin, kun kollisionratkaisun lähtökohtana on sitomattomuus, siitä voidaan poiketa niin, että primuksen oikeus sitookin sekundusta. Tällaisessa tilanteessa sitovuusperusteena voi toimia sekunduksen tietoisuus primuksen oikeudesta.

  Seikat, joihin mahdollisuus poiketa lähtökohtaisesta kollisionratkaisunormista, on kytketty, heijastavat pitkälti julkisuusperiaatteen merkitystä. Julkisuusperiaatteen ytimen muodostaa ajatus, jonka mukaan sivullisiin ulottuvien oikeusvaikutusten on perustuttava näiden havaittavissa oleviin seikkoihin. Julkisuusperiaate ilmenee erityisesti siinä, että sivullisiin kohdistuvia oikeusvaikutuksia on kytketty hallintaan, siihen rinnastuvaan siirtoilmoitukseen kolmannelle sekä kirjaamiseen. Lisäksi julkisuusperiaatetta ilmentää se, että oikeusvaikutuksia liitetään kollision osapuolen tietoon eli tosiasialliseen julkisuuteen ja siihen, mitä tämän olisi pitänyt tietää.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Eva Tammi-Salminen

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  TuomistoJ1993, Tammi-SalminenE2001, KartioL2001, TeporaJ2008, Saarnilehto&al2012, Kaisto&Tepora2012

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 16.6.2024: Oikeustiede:sitovuusperusteet esineoikeudessa. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:sitovuusperusteet esineoikeudessa.)