EIF-I

    Tieteen termipankista

    EIF I: Varallisuus- ja yritysoikeus. Suomalainen Lakimiesyhdistys. Helsinki.