EIF-I

    From Tieteen termipankki

    EIF I: Varallisuus- ja yritysoikeus. Suomalainen Lakimiesyhdistys. Helsinki.