Oikeustiede:aikaprioriteetti

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

aikaprioriteetti

aikaprioriteetti
Definition yksilöityyn objektiin perustetun varallisuusoikeuden ajallinen etusija
Explanation Aikaprioriteetti on monesti ratkaisunteon lähtökohtana, kun samaan varallisuusobjektiin nähden esitetään keskenään ristiriitaisia vaatimuksia. Tällaisesta dynaamisen suojan ristiriitatilanteesta eli kollisiosta on kysymys esimerkiksi silloin, kun sama kohde on myyty kahdelle tai myyjä on salannut ostajalta jonkin kaupan kohteeseen aiemmin perustetun, sivulliselle kuuluvan oikeuden.

Dynaamisen suojan on oikeuskirjallisuudessa mainittu ratkeavan kolmen pääperiaatteen perusteella sen mukaan, onko varallisuusoikeuden kohde yksilöity (oikeustyyppi a) vai ainoastaan lajiltaan määritelty (oikeustyyppi b). Yksilöityyn objektiin kohdistuu esimerkiksi erityisesineen ostajan oikeus. Vakuudettoman velkojan oikeuden katsotaan taas kohdistuvan yksilöityyn objektiin sen jälkeen, kun velallisen omaisuutta on ulosmitattu saamisen perimiseksi tai velallinen on joutunut konkurssiin.

Kahden (a)-tyyppisen oikeuden kollisiossa on lähtökohtana aikaprioriteettiperiaate. Ristiriita ratkeaa siis sen osapuolen hyväksi, jonka oikeuden kohde on ensin yksilöity. Aikaprioriteetista voidaan poiketa myöntämällä myöhemmälle osapuolelle ekstinktio, joka perustuu tavallisesti vilpittömän mielen suojaa koskeviin sääntöihin.

Toisessa kollisiotyypissä ovat vastakkain (a)-tyyppinen ja (b)-tyyppinen oikeus. Tällöin pidetään lähtökohtana preferenssiperiaatetta, ja riita ratkea (a)-tyyppisen oikeuden haltijan hyväksi. Kolmannessa tyyppitilanteessa on vastakkain kaksi (b)-tyyppisen oikeuden haltijaa. Kollision voittaa tällöin se, joka ensin on ehtinyt toteuttaa oikeutensa, eli lähtökohtana on konkurrenssiperiaate.

Edellä mainitut ratkaisuperiaatteet ovat enintään suuntaa antavia. Niinpä ei ole harvinaista, että aikaprioriteettiperiaatteen sijasta sovelletaan sitomattomuusperiaatetta. Sitomattomuusperiaate merkitsee sitä, että kollisio ratkeaa myöhemmän oikeudenhaltijan hyväksi ilman, että kysymys olisi esimerkiksi vilpittömän mielen suojaan perustuvasta ekstinktiosta.

Kohteen yksilöinnin lisäksi suoja oikeussuhteen toisen osapuolen myöhempiä velkojia ja seuraajia vastaan edellyttää monesti tiettyä julkisuutta tuottavaa toimenpidettä. Tällaisia ovat erityisesti kirjaaminen (kiinnittäminen, rekisteröiminen), hallinnan siirto ja siirtoilmoitus. Ekstinktion edellytyksenä on taas useimmiten vilpitön mieli yhdessä tuollaista suojaa vaativan tahon oman oikeuden kirjaamisen taikka hallinnan siirron tai siirtoilmoituksen kanssa.
Additional Information
Kirjoittaja: Jarmo Tuomisto

Related Concepts

Sources

TuomistoJ1993, Saarnilehto&al2012, TeporaJ2008

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 18.9.2020: Oikeustiede:aikaprioriteetti. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:aikaprioriteetti.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg