Oikeustiede:vähemmistöhallitus

  Tieteen termipankista

  vähemmistöhallitus

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  vähemmistöhallitus
  Määritelmä valtioneuvostokokoonpano, jossa hallitusvastuuseen osallistuu joko vain yksi puolue tai eduskunnassa vähemmistönä olevista puolueista, niiden eduskuntaryhmistä, muodostuva hallituskoalitio
  Selite

  Vuoden 1919 hallitusmuodon kaudella saattoivat puolueiden keskeiset erimielisyydet aiheuttaa sen, ettei kyetty muodostamaan enemmistöhallitusta, eli valtioneuvostoa, jossa edustettuina olisivat eduskunnassa enemmistön muodostavat puolueet eduskuntaryhmiensä välityksellä. Vielä etäämpänä parlamentarismin tarkoittamasta eduskunnan luottamusvaateesta olivat virkamieshallitukset.

  Vuoden 2000 perustuslain kaudella, jolloin eduskunta valitsee pääministerin, ei vähemmistöhallituksia ole toistaiseksi muodostettu. Perustuslaissa säädetty pääministerin valintamenettely, kolmannessa mahdollisessa vaiheessaan, mahdollistaa sen, että pääministeri valitaan eduskunnassa vähemmistönä olevan kansanedustajaryhmittymän äänin (PeL 61.2 §). Tällöin pääministeri voi esittää tasavallan presidentille sellaisen ns. ministerilistan (luettelon tulevista valtioneuvoston jäsenistä ja heidän johdettavakseen tulevista ministeriöistä), jonka nojalla presidentti nimittää valtioneuvoston, jolla ei ole selkeää enemmistön tukea eduskunnassa. Tällainenkin hallitus antaa tiedonantona eduskunnalle hallitusohjelmansa, jolloin hallituksen tuki eduskunnassa l. luottamus arvioidaan täysistuntoäänestyksessä.

  Vähemmistöhallitukset katsottiin jo vuoden 1919 hallitusmuodon kaudella perustuslaissa säädetyn parlamentarismin periaatteen mukaisiksi. Vähemmistöhallituksen nimittämisen katsotaan ennakoivan sitä, että lähitulevaisuudessa määrätään ennenaikaiset eduskuntavaalit tavoitteenaan enemmistöhallituksen nimittäminen.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 13.6.2024: Oikeustiede:vähemmistöhallitus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:vähemmistöhallitus.)