Oikeustiede:määräenemmistö- ja määrävähemmistösäännökset

  From Tieteen termipankki

  määräenemmistö- ja määrävähemmistösäännökset

  määräenemmistö- ja määrävähemmistösäännökset
  Definition monijäsenisen päätöksentekoelimen päätöksentekoa koskevia säännöksiä, joissa määritellään, minkälainen yli puolet oleva osuus päätöksentekoon osallistuvista tarvitaan tietynsisältöisen päätöksen tekemiseen tai vastaavasti minkäsuuruinen vähemmistö päätöksentekoon osallistuvista tai koko elimen jäsenmäärästä voi estää tietynsisältöisen päätöksen tekemisen
  Explanation

  Määräenemmistö- ja määrävähemmistösäännökset luetaan ratkaisuelimen sisäistä kompetenssia koskeviin normeihin. Kysymys on säännöksistä, jotka koskevat lopullisessa päätöksenteossa vaadittavaa kannatusta.

  Käytännössä määräenemmistö- ja määrävähemmistösäännöksillä on merkitystä erityisesti julkisoikeudellisten päätöksentekoelinten toiminnassa.

  Määräenemmistövaatimukset muodostavat poikkeuksen ns. yksinkertaisen enemmistön vaatimuksesta, joka on pääsääntönä monijäsenisten elinten (esimerkiksi eduskunnan täysistunnon) päätöksenteossa. Yksinkertaisen enemmistön vaatimus tarkoittaa, että yli puolet päätöksentekoon osallistuneista toimielimen jäsenistä on kannattanut päätöstä.
  Additional Information
  Kirjoittaja: Mikael Hidén

  Related Concepts


  References

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 26.9.2023: Oikeustiede:määräenemmistö- ja määrävähemmistösäännökset. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:määräenemmistö- ja määrävähemmistösäännökset.)