Oikeustiede:määräenemmistö- ja määrävähemmistösäännökset

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

määräenemmistö- ja määrävähemmistösäännökset

määräenemmistö- ja määrävähemmistösäännökset
Definition monijäsenisen päätöksentekoelimen päätöksentekoa koskevia säännöksiä, joissa määritellään, minkälainen yli puolet oleva osuus päätöksentekoon osallistuvista tarvitaan tietynsisältöisen päätöksen tekemiseen tai vastaavasti minkäsuuruinen vähemmistö päätöksentekoon osallistuvista tai koko elimen jäsenmäärästä voi estää tietynsisältöisen päätöksen tekemisen
Explanation

Määräenemmistö- ja määrävähemmistösäännökset luetaan ratkaisuelimen sisäistä kompetenssia koskeviin normeihin. Kysymys on säännöksistä, jotka koskevat lopullisessa päätöksenteossa vaadittavaa kannatusta.

Käytännössä määräenemmistö- ja määrävähemmistösäännöksillä on merkitystä erityisesti julkisoikeudellisten päätöksentekoelinten toiminnassa.

Määräenemmistövaatimukset muodostavat poikkeuksen ns. yksinkertaisen enemmistön vaatimuksesta, joka on pääsääntönä monijäsenisten elinten (esimerkiksi eduskunnan täysistunnon) päätöksenteossa. Yksinkertaisen enemmistön vaatimus tarkoittaa, että yli puolet päätöksentekoon osallistuneista toimielimen jäsenistä on kannattanut päätöstä.
Additional Information
Kirjoittaja: Mikael Hidén

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 19.1.2022: Oikeustiede:määräenemmistö- ja määrävähemmistösäännökset. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:määräenemmistö- ja määrävähemmistösäännökset.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →