Oikeustiede:toimitusministeristö

  Tieteen termipankista

  toimitusministeristö

  toimitusministeristö
  Määritelmä suomalaisessa parlamentarismissa oikeusasemaltaan sellainen valtioneuvosto l. hallitus, joka on esittänyt eronpyyntönsä, joutuu valtiosäännön mukaan jatkamaan tehtävässään siihen saakka, kunnes uusi hallitus nimitetään; vasta tässä yhteydessä eron pyytänyt hallitus vapautetaan tehtävästään
  Selite

  Hallitus- ja hallintovallan käyttämisessä ei voi syntyä sellaista katkosta, jolloin toimivaltaista valtioneuvostoa ei ole. Tämän vuoksi hallituksen pyydettyä vapautusta tehtävästään joko siksi, ettei se itse tahdo jatkaa toimintaansa, tai saatuaan eduskunnalta epäluottamuslauseen, hallitus jatkaa tehtävässä uuden hallituksen nimittämiseen saakka. Tänä aikana hallitus ja pääministeri voivat valtiosäännön mukaan käyttää kaikkea perustuslaissa säädettyä toimivaltaa. Käytännössä toimitusministeristöt kuitenkin "hoitavat vain juoksevia asioita" eli hallitusrutiineja, eivätkä pyri uusiin poliittisiin aloitteisiin. Ne eivät myöskään enää toteuta alkuperäistä hallitusohjelmaa.

  Epäluottamuslauseen saanut valtioneuvosto, joka kuitenkin joutuu jatkamaan toimintaansa uuden hallituksen nimittämiseen kuluvan ajan, on käytännössä välttämätön, joskaan sen asema ei täysin sovellu perustuslain kategoriseen edellytykseen siitä, että valtioneuvoston ja sen jäsenen "tulee nauttia eduskunnan luottamusta". Lienee myös katsottava, että eduskunnan luottamuksen menettänyt, toimitusministeristönä silti jatkava valtioneuvosto voi myötävaikuttaa tasavallan presidentin päätökseen ennenaikaisten eduskuntavaalien järjestämisestä. Jos uutta hallitusta ei saada neuvotelluksi ennen vaaleja ja pian sen jälkeenkään, parlamentarismin luottamusvaatimuksen ja hallituksen poliittisen ministerivastuun kannalta epätyydyttävä tilanne voi silloin jatkua pitkähkönkin ajan.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja Ilkka Saraviita

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 26.5.2024: Oikeustiede:toimitusministeristö. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:toimitusministeristö.)