Oikeustiede:enemmistöhallitus

  Tieteen termipankista

  enemmistöhallitus

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  enemmistöhallitus
  Määritelmä valtioneuvosto, yleiskielessä Suomen hallitus, jonka ovat sopimuksin perustaneet puolueet, joiden eduskuntaryhmiin kuuluvat kansanedustajat muodostavat enemmistön eduskunnassa.
  Selite

  Suomalaisessa monipuoluejärjestelmässä, toisin kuin kaksipuoluejärjestelmissä, yksikään puolue ei vaaleissa saa vaalipiirijakojärjestelmän seurauksena niin monta paikkaa eduskunnassa, eli jäsentään valituksi kansanedustajaksi, että asetettava uusi hallitus voisi tukeutua tähän ryhmittymään siten, että hallitus ja sen yksittäiset jäsenet "nauttisivat eduskunnan luottamusta" parlamentarismin perussäännöksen, perustuslain 3.2 §:n, edellyttämällä tavalla.

  Enemmistöhallituksen perustaminen vaatii perustuslaissa säänneltyjä hallitusneuvotteluja (PeL 61 §) ja kahden tai useamman puolueen välistä poliittista sopimista yhteistoiminnasta hallituspuolueina sekä sopimista tulevan hallituksen pääministeristä, muista ministereistä, ministeriötehtävien jaosta ja hallituskauden toiminnan yksityiskohtaisesta suunnitelmasta (hallitusohjelma).
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 13.6.2024: Oikeustiede:enemmistöhallitus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:enemmistöhallitus.)