Oikeustiede:omistajanhallinta

  From Tieteen termipankki

  omistajanhallinta

  omistajanhallinta
  Definition omistussaantoon perustuva valta käyttää omistusoikeuden kohdetta
  Explanation

  Esineen hallinta tarkoittaa tosiasiallista valtasuhdetta esineeseen. Hallintaoikeus ilmenee oikeutena käyttää esinettä ja hallinta esineen käyttämisenä tai hallussa pitämisenä. Omistaja voi vaatia hallintaoikeutensa suojaamista omistajankanteiden avulla.

  Simo Zittingin analyysiin perustuen omistusoikeuden katsotaan Suomessa yleensä koostuvan seuraavista elementeistä: omistajan hallintaoikeus ja sen suoja eli staattinen oikeussuoja, omistajan määräämisvalta eli kompetenssi ja omistajalle kuuluva dynaaminen oikeussuoja. Hallintaoikeutta pidetään tällöin omistusoikeuden keskeisimpänä sisältönä ja omistusoikeuden ytimenä, johon nähden omistusoikeuden muut elementit näyttäytyvät toissijaisina. Viime kädessä omistusoikeus on saantoon perustuvaa omistajanhallintaa. Omistajan kompetenssi on määräämistä hallintaoikeuden subjektista, ja dynaaminen suoja osoittaa osaltaan, kenelle hallintaoikeus kuuluu.

  Kiinteän omaisuuden luovutuksessa omistajanhallinta siirtyy määrämuotoisen luovutuskirjan tekemisen yhteydessä myyjältä ostajalta. Irtaimen omaisuuden luovutuksessa omistajanhallinnan siirtyminen kytkeytyy sen sijaan tosiasiallisen hallinnan siirtymiseen.

  Omistajanhallinnan rinnalla esineeseen voi kohdistua muita hallintaoikeuksia. Esineen luovuttajalla voi olla oikeus viivyttää hallinnan luovuttamista luovutuksensaajalle, tai hallinta voi olla pidätetty luovuttajalle. Omistaja voi vuokrata esineen, jolloin vuokralaisen hallintaoikeus näyttäytyy välittömänä esineen hallintana ja omistajan hallinta sen taustalla olevana välillisenä hallintana. Samalla tavalla esine voi olla panttivelkojan välittömässä ja omistajan välillisessä hallinnassa. Esine voi olla myös usean henkilön yhteishallinnassa.
  Additional Information
  Kirjoittaja: Matti Ilmari Niemi

  Related Concepts

  Sources

  EIF-I, s. 555, ZittingS1951, s. 25, s. 30 ja 39, Zitting&Rautiala1976, s. 55, KartioL2001, s. 142

  References

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 23.9.2023: Oikeustiede:omistajanhallinta. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:omistajanhallinta.)