Oikeustiede:esine

  From Tieteen termipankki

  esine

  esine
  Definition rajoitettu aineellinen kappale, johon ihmisellä voi olla määräämisvaltaa
  Explanation

  Aineellisia kappaleita ja esineitä oikeudellisessa merkityksessä ovat kaikki yksilöidyt konkreettiset kohteet. Esineellä ei välttämättä ole varallisuusarvoa, eikä sen tarvitse olla kenenkään omistuksessa.

  Roomalaisesta oikeudesta peräisin oleva aineettoman esineen käsite on oikeudessamme torjuttu. Tällaiset kohteet, kuten esimerkiksi saatavat, osakkeet tai keksinnöt, eivät ole havaittavia fyysisiä kappaleita, vaan ilmentävät tosiasiassa erisisältöisiä varallisuusoikeuksia.

  Esineitä on oikeudessamme jaoteltu monin tavoin. Jaottelut ovat tarpeen silloin, kun eri esineryhmiä koskevat jossakin suhteessa eri normit. Esineiden tärkein jako on jako kiinteisiin ja irtaimiin esineisiin. Jaottelussa toiselle puolen kuuluu perimmältään vain maapohja, toiselle puolen muut aineelliset kappaleet. Kiinteitä ja irtaimia esineitä koskevassa sääntelyssä on peruseroja, jotka selittyvät näiden esinelajien omasta luonteesta. Kiinteitä esineitä koskee kirjaamisjärjestelmä, joka luo niihin kohdistuville oikeuksille julkisuutta. Irtaimisto-oikeudessa julkisuutta luo ennen kaikkea hallinta.

  Irtaimen kaupasta tunnettu erityis- ja lajiesineiden (lajitavaran) välinen jako perustuu viime kädessä kaupan kohteiden määrittelytapaan: lajiesineet määritellään laadun ja paljouden mukaan, kun taas erityisesineiden kaupassa sopimuksen kohteena ovat tietyt yksilöidyt esineet. Lajiesineiden kaupan eli hankinnan ei kuitenkaan tarvitse koskea edellä mainittuja paljousesineitä. Hankinnassa olennainen kysymys on, milloin kaupan kohde on yksilöity ostajan lukuun niin, että hän saa esineoikeudellista sivullissuojaa, erityisesti vaihdantasuojaa myyjän velkojia kohtaan.
  Additional Information
  Kirjoittaja: Leena Kartio

  Related Concepts

  Sources

  KartioL2001, s. 63-69, Kaisto&Tepora2012, s. 175-177

  References

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 22.9.2023: Oikeustiede:esine. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:esine.)