Oikeustiede:irtain omaisuus

  Tieteen termipankista

  irtain omaisuus

  irtain omaisuus
  Määritelmä kaikki varallisuusoikeudet, joita ei lueta kiinteäksi omaisuudeksi
  Selite Irtainta omaisuutta ovat omistusoikeus irtaimeen esineeseen sekä rajoitetut esineoikeudet kiinteisiin ja irtaimiin esineisiin, kuten esimerkiksi vuokra- ja panttioikeudet. Kiinteisiin esineisiin voi siten kohdistua irtainta omaisuutta olevia oikeuksia. Tyypillinen esimerkki on maanvuokraoikeus kiinteistöön. Irtainta omaisuutta ovat myös sellaiset varallisuusoikeudet, joiden yhteys konkreettisiin esineisiin on etäinen tai puuttuu. Tällaisia ovat esimerkiksi saamisoikeudet, immateriaalioikeudet ja eri yhteisöjen osuusoikeudet.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Leena Kartio

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  KartioL2001, s. 114-123, Saarnilehto&al2012, s. 769-774

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 9.12.2023: Oikeustiede:irtain omaisuus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:irtain omaisuus.)