Oikeustiede:hallinta

  Tieteen termipankista

  hallinta

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  hallinta
  Määritelmä tosiasiallinen valtasuhde esineeseen
  Selite

  Hallinta on subjektiivisen esineoikeuden havaittava puoli. Se ilmenee eri tavoin riippuen hallinnan kohteena olevasta esineestä ja siitä, mikä on hallinnan peruste. Esine voi olla omistajanhallinnassa samaan aikaan kuin toinen hallitsee sitä rajoitetun esineoikeuden perusteella. Hallinnalle oikeustosiasiana annetaan esineoikeuden lisäksi merkitystä rikosoikeudessa ja tietyissä prosessioikeudellisissa yhteyksissä.

  Hallinta ilmentää useimmiten haltijan oikeutta esineeseen. Siksi hallintaa sinänsä suojataan eri tavoin. Esineen hallintaa ei saa toiselta riistää, jos laki ei anna siihen oikeutusta. Yleisen prosessioikeudellisen säännön mukaan se, jolla on esine hallinnassaan, katsotaan esineen oikeaksi haltijaksi, kunnes vastakohta näytetään tai ainakin saatetaan todennäköiseksi.

  Hallinnalla oikeustosiasiana on merkitystä useissa vaihdantaan liittyvissä tilanteissa. Hallinta on kirjaamiseen rinnastettava julkisuutta luova tunnusmerkki, joka luo sivulliselle olettaman oikeudesta esineeseen. Tämä koskee erityisesti arvopapereita ja irtaimia esineitä. Niiden hallintaan samoin kuin hallinnan siirtoon (traditioon) on kytketty oikeusvaikutuksia useissa kollisioissa. Tämä koskee esimerkiksi dynaamisen suojan saantia saantosuoja- ja kaksoisluovutustilanteissa. Staattisessa vaiheessa hallinnalla on merkitystä muun muassa esineen tuottoa ja kustannusten korvaamista koskevissa kysymyksissä.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Leena Kartio

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  KartioL2001, s. 142-182, Kaisto&Tepora2012

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 13.6.2024: Oikeustiede:hallinta. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:hallinta.)