Saarnilehto&al2012

    Tieteen termipankista

    SAARNILEHTO, ARI YM.: Varallisuusoikeus. 2. p. Sanoma Pro 2012.