Oikeustiede:hallintomenettely

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

hallintomenettely

hallintomenettely
Definition hallintoasian käsittely viranomaisessa
Explanation

Julkishallinnossa hallintoasiat käsitellään noudattamalla hallintomenettelyn sääntöjä. Myös tuomioistuimissa hallintoasiat käsitellään yleensä hallintomenettelyssä. Menettely alkaa asianosaisen tai viranomaisen aloitteesta asian vireillepanolla. Sen jälkeen seuraa asia valmistelu, esittely ja päätöksen tekeminen. Päätös annetaan tiedoksi asianosaiselle, ja sen jälkeen päätös pannaan täytäntöön. Täytäntöönpanossa voidaan tarvittaessa käyttää tehosteita, kuten uhkasakkoa. Menettelysääntelyistä keskeisiä ovat neuvonta, esteellisyys, vaikutusmahdollisuuksien varaaminen, asianosaisen kuuleminen, asian selvittäminen, päätöksen sisältövaatimukset, perusteleminen ja tiedoksianto sekä oikaisuvaatimus ja asiavirheen ja kirjoitusvirheen korjaaminen.

Käytetyt lähteet: hallintolaki (434/2003)
Additional Information
Kirjoittaja: Heikki Kulla

Related Concepts

Sources

MäenpääO2011, s. 34-35, Niemivuo&al2010, s. 90-93, KullaH2012, s. 71-75

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 9.5.2021: Oikeustiede:hallintomenettely. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:hallintomenettely.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg