Oikeustiede:hallintopäätös

  Tieteen termipankista

  hallintopäätös

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  hallintopäätös
  Määritelmä viranomaisen hallintoasiassa tekemä ratkaisu
  Selite

  Hallintopäätöksen tehdessään viranomainen soveltaa lainsäädäntöä yksittäistapaukseen. Kyse on yleensä yksipuolisesta julkisen vallan käytöstä, joka kohdistuu hallinnon ulkopuolisen henkilön oikeuksiin, velvollisuuksiin tai etuihin. Hallintopäätös on systemaattisesti keskeinen käsite hallinto-oikeudessa. Viranomainen päättää hallintoasian käsittelyn tekemällä hallintopäätöksen. Muutoksenhaussa kohteena on hallintopäätös, ja muut viranomaisen toimet ovat yleensä valituskelvottomia. Myös hallintolainkäytössä tehtyjä päätöksiä kutsutaan eräissä yhteyksissä hallintopäätöksiksi.

  Hallintopäätöksen tyyppejä ovat muun muassa edunsuovat, oikeuksia perustavat ja velvoittavat päätökset. Lisäksi voidaan mainita hallinnonulkoiset ja hallinnonsisäiset päätökset, yksilölliset ja normipäätökset, aineelliset ja menettelylliset päätökset sekä lopulliset ja välipäätökset ja pääasiaratkaisut ja tutkimatta jättämispäätökset.

  Käytetyt lähteet: hallintolaki (434/2003) 43 - 45 §
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Heikki Kulla

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  MäenpääO2011, s. 257-274, Niemivuo&al2010, s. 323-334, KullaH2012, s. 263-276, Laakso&al2006, s. 223-234

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 13.6.2024: Oikeustiede:hallintopäätös. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:hallintopäätös.)