Oikeustiede:kuuleminen hallintomenettelyssä

  From Tieteen termipankki

  kuuleminen hallintomenettelyssä

  kuuleminen hallintomenettelyssä
  Definition viranomainen varaa ennen asian ratkaisemista asianosaiselle tilaisuuden lausua mielipiteensä asiasta sekä antaa selityksensä sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka voivat vaikuttaa asian ratkaisuun
  Explanation

  Kuuleminen on keskeinen oikeussuojakeino ja hyvän hallinnon tae. Se on yleisprosessuaalisen kontradiktorisen periaatteen ilmaus. Lausuessaan mielipiteensä asiasta asianosainen voi kiinnittää huomiota esimerkiksi siihen, onko asian käsittelyyn laillisia perusteita. Vaatimukset tarkoittavat viranomaisen tai toisen asianosaisen esittämiä vaatimuksia. Selvitykset ovat viranomaisen haltuun valmistelun yhteydessä kertyneitä asiakirjoja asian taustasta ja tosiasiallisista perusteista mukaan lukien todisteet. Kuulemismenettelyssä viranomainen varaa asianosaiselle mahdollisuuden määräajassa esittää näkemyksensä kohteena olevasta aineistosta. Yleensä asianosainen antaa selityksen kirjallisesti. Kuulemisvelvollisuudesta on useita poikkeuksia, kuten tilanne, jossa kuuleminen on ilmeisen tarpeetonta.

  Käytetyt lähteet: hallintolaki (434/2003) 34 - 36 §
  Additional Information
  Kirjoittaja: Heikki Kulla

  Related Concepts

  Sources

  MäenpääO2011, s. 215-226, Niemivuo&al2010, s. 282-300, KullaH2012, s.239-254, Laakso&al2006, s. 169-177

  References

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 8.6.2023: Oikeustiede:kuuleminen hallintomenettelyssä. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:kuuleminen hallintomenettelyssä.)

  SLYpalkki.jpg