Oikeustiede:vaikutusmahdollisuuksien varaaminen

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

vaikutusmahdollisuuksien varaaminen

vaikutusmahdollisuuksien varaaminen
Definition jos asian ratkaisulla voi olla huomattava vaikutus muiden kuin asianosaisten elinympäristöön, työntekoon tai muihin oloihin, viranomainen varaa näille henkilöille mahdollisuuden saada tietoja asian käsittelyn lähtökohdista sekä lausua mielipiteensä asiasta
Explanation Menettelyllä pyritään edistämään asian selvittämistä ja turvaamaan sellaisten henkilöiden asema, jotka eivät ole asianosaisia. Viranomaisen pitää ilmoittaa asian vireilläolosta ja vaikutusmahdollisuuksien käyttämisestä asian merkitykseen ja laajuuteen nähden sopivalla tavalla. Ilmoittamisesta voidaan poiketa muun muassa silloin, kun ilmoittaminen vaarantaa ratkaisun tarkoituksen toteutumisen. Vastaavia erityissääntelyitä on esimerkiksi kuntalaissa. Käytetyt lähteet: hallintolaki (434/2003) 41 §
Additional Information
Kirjoittaja: Heikki Kulla

Related Concepts

Sources

MäenpääO2011, s. 239-243, Niemivuo&al2010, s. 301-306, KullaH2012, s. 233-237, Laakso&al2006, s.177-180

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 2.12.2020: Oikeustiede:vaikutusmahdollisuuksien varaaminen. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:vaikutusmahdollisuuksien varaaminen.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg