Oikeustiede:kirjoitusvirheen korjaaminen hallintomenettelyssä

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

kirjoitusvirheen korjaaminen hallintomenettelyssä | teknisluonteinen itseoikaisu

kirjoitusvirheen korjaaminen hallintomenettelyssä
teknisluonteinen itseoikaisu
Definition itseoikaisukeino, jonka nojalla viranomaisen on korjattava päätöksessään oleva ilmeinen kirjoitus- tai laskuvirhe taikka muu niihin verrattava selvä virhe
Explanation Selvän teknisluonteisen virheen korjaaminen on säädetty hallintolaissa (434/2003) päätöksentekoviranomaisen velvollisuudeksi. Myös oikaisuvaatimuksen ratkaiseva viranomainen voi ilman eri vaatimusta korjata tällaisen ensi vaiheen hallintopäätöstä rasittavan virheen (hallintolain muutos 581/2010). Lähtökohtana on kirjoitusvirheiden korjaaminen mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti. Virhettä ei saa kuitenkaan korjata, jos korjaaminen johtaa asianosaiselle kohtuuttomaan tulokseen eikä virhe ole aiheutunut asianosaisen omasta menettelystä. Hallintolaissa säädetään lisäksi tarkemmin kirjoitusvirheen korjaamisessa noudatettavasta menettelystä.
Additional Information
Kirjoittaja: Leena Halila

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 28.7.2021: Oikeustiede:kirjoitusvirheen korjaaminen hallintomenettelyssä. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:kirjoitusvirheen korjaaminen hallintomenettelyssä.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →