Oikeustiede:uhkasakko (prosessioikeus)

From Tieteen termipankki
(Redirected from Oikeustiede:uhkasakko)

uhkasakko

uhkasakko
Definition tuomioistuimen käytettävissä oleva pakkokeino, jota käytettäessä oikeudenkäyntiin osallinen velvoitetaan sakon uhalla saapumaan istuntoon tai täyttämään muu hänelle oikeudenkäynnissä kuuluva velvollisuus
Explanation

Sakon uhalla voidaan tuomioistuimeen velvoittaa saapumaan henkilökohtaisesti riita-asiassa asianosainen tai hänen laillinen edustajansa sekä rikosasiassa asianomistaja, vastaaja tai heidän laillinen edustajansa. Sakon uhalla velvoitetaan saapumaan istuntoon silloin, kun henkilön paikalla olemista pidetään asian selvittämisen kannalta tarpeellisena. Indispositiivisessa riita- asiassa vastaaja on aina kehotettava saapumaan sakon uhalla. Rikosasiassa vastaaja kutsutaan henkilökohtaisesti istuntoon sakon uhalla, ellei kysymys ole poissaolokäsittelystä, jossa vastaajan henkilökohtainen läsnäolo ei ole tarpeen. Mikäli asianomistajaa kuullaan istunnossa henkilökohtaisesti, myös hänet velvoitetaan saapumaan istuntoon sakon uhalla. Asianosaisten lisäksi myös istunnossa henkilökohtaisesti kuultava todistaja kutsutaan oikeuteen sakon uhalla.

Uhkasakkoa ei tuomita, jos poissaolo johtuu laillisesta esteestä eikä myöskään, jos henkilön kuuleminen raukeaa tai jos hänet saadaan tuoduksi jo samaan oikeudenkäyntitilaisuuteen. Tuomittaessa uhkasakko voidaan samalla asettaa uusi sakon uhka tai asianosainen voidaan määrätä tuotavaksi myöhempään oikeudenkäyntitilaisuuteen, jos hänen henkilökohtaista läsnäoloaan pidetään edelleen välttämättömänä. Uhkasakko asetetaan euromääräisenä ja asetettu uhkasakko määrätään maksettavaksi määrätyn suuruisena, ellei ole erityistä syytä tuomita sitä lievempänä.

Tuomioistuimen määräämä uhkasakko voidaan muuntaa vankeudeksi, mikäli sakotettu ei suorita uhkasakkoa valtiolle.
Additional Information
Kirjoittaja: Antti Tapanila

Related Concepts

Sources

Lappalainen&al2012, s.1020-1021

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 5.12.2022: Oikeustiede:uhkasakko (prosessioikeus). (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:uhkasakko (prosessioikeus).)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg