Oikeustiede:viranomainen

  Tieteen termipankista

  viranomainen

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  viranomainen
  Määritelmä valtion ja kuntien hallintokoneistoon kuuluva elin sekä eurooppalaiseen hallintoon kuuluva toimielin
  Selite Viranomaisia ovat etenkin valtion hallintoelimet, joille kuuluu hallinnollisia tehtäviä ja toimivaltaa niiden toteuttamiseksi. Kunnallishallinnossa viranomaisella tarkoitetaan kunnan toimielimiä, luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita. Myös julkisoikeudelliset laitokset ja eduskunnan virastot ovat viranomaisia. Samoin eurooppalaiseen hallintoon kuuluvat virastot ja laitokset ovat viranomaisia. Perustuslain mukaan viranomaisia ovat laajassa merkityksessä sekä hallintoelimet että tuomioistuimet. Muun muassa julkisuuden, oikeusturvan ja laillisuusvalvonnan kohteena ovat viranomaiset tässä laajemmassa merkityksessä.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Olli Mäenpää

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 13.6.2024: Oikeustiede:viranomainen. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:viranomainen.)