Oikeustiede:uhkasakko (hallinto-oikeus)

From Tieteen termipankki

uhkasakko (hallinto-oikeus)

uhkasakko (hallinto-oikeus)
Definition viranomaisen päätöksellään aikaisemmin määrätyn velvoitteen eli päävelvoitteen noudattamiseksi asianosaiselle asettama määräaikainen maksuvelvoitteen uhka, jonka viranomainen voi määräajan päätyttyä tuomita täytäntöön pantavaksi, mikäli asianosainen ei ole noudattanut päävelvoitetta
Explanation

Ensi vaiheessa viranomainen päättää sakon uhan asettamisesta. Mikäli asianosainen ei noudata päävelvoitetta asetetussa määräajassa, viranomainen voi tuomita uhkasakon maksettavaksi. Viranomainen harkitsee käytettävän uhkasakon määrän, ottamalla huomioon laiminlyönnin laadun ja muut asiaan vaikuttavat olosuhteet suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. Uhkasakko määrätään joko kiinteänä euromääräisesti tai ajan kulun mukaan määräytyvänä (juokseva uhkasakko). Toimivalta käyttää sakon uhkaa perustuu lainsäädännössä oleviin erityissäännöksiin.

Käytetyt lähteet: uhkasakkolaki (1113/1990) 6 - 13 §

Related Concepts

Sources

Laakso&al2006, s. 288-291, MäenpääO2013, s. 564-566

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 5.12.2022: Oikeustiede:uhkasakko (hallinto-oikeus). (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:uhkasakko (hallinto-oikeus).)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg