Oikeustiede:uhkasakko (hallinto-oikeus)

  From Tieteen termipankki

  uhkasakko (hallinto-oikeus)

  uhkasakko (hallinto-oikeus)
  Definition viranomaisen päätöksellään aikaisemmin määrätyn velvoitteen eli päävelvoitteen noudattamiseksi asianosaiselle asettama määräaikainen maksuvelvoitteen uhka, jonka viranomainen voi määräajan päätyttyä tuomita täytäntöön pantavaksi, mikäli asianosainen ei ole noudattanut päävelvoitetta
  Explanation

  Ensi vaiheessa viranomainen päättää sakon uhan asettamisesta. Mikäli asianosainen ei noudata päävelvoitetta asetetussa määräajassa, viranomainen voi tuomita uhkasakon maksettavaksi. Viranomainen harkitsee käytettävän uhkasakon määrän, ottamalla huomioon laiminlyönnin laadun ja muut asiaan vaikuttavat olosuhteet suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. Uhkasakko määrätään joko kiinteänä euromääräisesti tai ajan kulun mukaan määräytyvänä (juokseva uhkasakko). Toimivalta käyttää sakon uhkaa perustuu lainsäädännössä oleviin erityissäännöksiin.

  Käytetyt lähteet: uhkasakkolaki (1113/1990) 6 - 13 §

  Related Concepts

  Sources

  Laakso&al2006, s. 288-291, MäenpääO2013, s. 564-566

  References

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 28.9.2023: Oikeustiede:uhkasakko (hallinto-oikeus). (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:uhkasakko (hallinto-oikeus).)