Niemivuo&al2010

    Tieteen termipankista

    NIEMIVUO, MATTI – KERAVUORI-RUSANEN, MARIETTA – KUUSIKKO, KIRSI: Hallintolaki. 2. laitos. WSOY. Helsinki 2010 .