Oikeustiede:esteellisyys

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

esteellisyys | jääviys

esteellisyys
jääviys
Definition hallintoasian käsittelijän sellainen erityinen suhde käsiteltävänä olevaan asiaan tai sen asianosaisiin, joka saattaa vaarantaa käsittelijän puolueettomuuden
Explanation Hallintoasian käsittelyn puolueettomuus kuuluu perustuslain 21 §:ssä säädetyn hyvän hallinnon takeisiin, ja samaa asiaa turvataan myös EU:n perusoikeuskirjan 41 artiklassa. Yleissäännökset virkamiehen ja muun asian käsittelyyn osallistuvan esteellisyysperusteista ovat hallintolaissa (434/2003). Esteellisyysperusteita ovat hallintolain mukaan asianosaisjäävi, avustus- ja edustusjäävi, intressijäävi, palvelussuhde- ja toimeksiantojäävi, yhteisöjäävi, ohjaus- ja valvontajäävi sekä puolueettomuuden vaarantuminen muusta erityisestä syystä (esteellisyyttä koskeva yleislauseke). Esteellisenä ei saa osallistua asian käsittelyyn eikä olla läsnä sitä käsiteltäessä. Virkamies ja muu asian käsittelyyn osallistuva ratkaisee itse kysymyksen esteellisyydestään. Monijäsenisen toimielimen jäsenen ja esittelijän esteellisyydestä päättää kuitenkin toimielin. Esteellisyyttä koskeva kysymys on ratkaistava viipymättä. Esteellisyydestä voi olla myös erityissääntelyä – esimerkkinä kunnallishallinto. Hallintolainkäytössä sovelletaan tuomarin esteellisyyssäännöksiä.
Additional Information
Kirjoittaja: Leena Halila

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 4.12.2020: Oikeustiede:esteellisyys. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:esteellisyys.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →