Oikeustiede:oikaisuvaatimus

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

oikaisuvaatimus | lakisääteinen itseoikaisu

oikaisuvaatimus
lakisääteinen itseoikaisu
Definition erityissäännökseen perustuva hallinnon sisäinen muutoksenhakukeino, jonka nojalla yksityinen voi vaatia hallintoviranomaiselta virheelliseksi katsomansa hallintopäätöksen muuttamista tai kumoamista
Explanation Oikaisuvaatimusjärjestelmässä voidaan korjata joustavasti, tehokkaasti ja kustannuksiltaan edullisesti hallintopäätösten selviä virheitä. Tämä on omiaan tehostamaan oikeusturvaa ja vähentämään hallintotuomioistuimeen tehtävien valitusten määrää. Kun oikaisuvaatimus on erityissäännöksen nojalla käytössä, hallintopäätökseen on vaadittava ensiksi oikaisua, ja valittaminen hallintotuomioistuimeen on mahdollista vasta oikaisuvaatimuksen johdosta annetusta päätöksestä. Oikaisuvaatimus on valituksen välttämättömänä esivaiheena siten osa hallinnon säännönmukaista muutoksenhakujärjestelmää. Oikaisuvaatimus ratkaistaan hallintopäätöksen tehneessä (itseoikaisu) tai muussa viranomaisessa, jonka toimivallasta säädetään erikseen laissa. Veroasioissa oikaisuvaatimusasiat ratkaistaan verotuksen oikaisulautakunnassa. Vaikka oikaisuvaatimus on asiallisesti muutoksenhakua, se käsitellään ja ratkaistaan hallintomenettelyssä eikä hallintolainkäytön järjestyksessä. Oikaisuvaatimusjärjestelmää on uudistettu vuonna 2010, jolloin hallintolakiin (434/2003) sisällytettiin erityinen 7 a luku oikaisuvaatimusmenettelystä (581/2010). Oikaisuvaatimus on laajasti käytössä esimerkiksi kunnallisessa yleishallinnossa ja välittömässä verotuksessa, ja sen käyttöala on kasvanut voimakkaasti muillakin hallinnonaloilla.
Additional Information
Kirjoittaja: Leena Halila

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 26.2.2021: Oikeustiede:oikaisuvaatimus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:oikaisuvaatimus.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →