Oikeustiede:hallintoasia

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

hallintoasia

hallintoasia
Definition hallintomenettelyssä käsiteltävä julkisoikeudellinen asia
Explanation Hallintoasian käsite on yhteydessä valtiovallan kolmijakoon. Hallintoasioiden käsittely kuuluu toimeenpanovallan piiriin ja julkishallinnon viranomaisille. Kuitenkin myös lainsäädäntöelimet ja tuomioistuimet käsittelevät eräitä hallintoasioita. Hallintotuomioistuinten käsittelemiä muutoksenhakuasioita kutsutaan hallintolainkäyttöasioiksi. Yksityisoikeudelliset asiat eivät ole hallintoasioita.

Hallintoasia on keskeinen käsite rajattaessa hallintomenettelyyn kuuluvia asioita. Viranomainen tekee hallintoasiassa yleensä hallintopäätöksen, josta voi valittaa. Laajassa mielessä myös tosiasiallinen hallintotoiminta, jossa ei tehdä päätöksiä, voidaan katsoa hallintoasiaksi. Hallintoasian käsittelyjärjestys tarkoittaa sitä, että asia käsitellään hallintoviranomaisissa ja hallintotuomioistuimissa eikä yleisissä tuomioistuimissa.

Käytetyt lähteet: hallintolaki (434/2003) 2 §, hallintolainkäyttölaki (586/1996) 4 §
Additional Information
Kirjoittaja: Heikki Kulla

Related Concepts

Sources

MäenpääO2011, s. 35-42, Niemivuo&al2010, s. 90-93, Laakso&al2006, KullaH2012, s. 62-70 ja 90-91

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 4.12.2020: Oikeustiede:hallintoasia. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:hallintoasia.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg