Oikeustiede:tiedoksianto

  Tieteen termipankista

  tiedoksianto (hallinto-oikeus)

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  tiedoksianto (hallinto-oikeus)
  Määritelmä viranomainen saattaa hallintopäätöksen tai tuomioistuimen ratkaisun taikka muun asiakirjan asianosaisen tai muun henkilön tietoon kirjeellä tai todisteellisesti taikka muutoin erityisessä menettelyssä
  Selite

  Päätöksen tiedoksianto on tärkeää muun muassa päätöksen täytäntöönpanon, muutoksenhaun ja lainvoimaisuuden kannalta. Tiedoksiantotapoja ovat tavallinen tiedoksianto kirjeellä, todisteellinen tiedoksianto ja yleistiedoksianto. Myös sähköinen tiedoksianto on mahdollinen, jos asianosainen siihen nimenomaisesti suostuu.

  Käytetyt lähteet: hallintolaki (434/2003) 54 - 63 §
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Heikki Kulla

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  MäenpääO2011, s. 278-291, Niemivuo&al2010, s. 375-401, KullaH2012, s. 303-314, Laakso&al2006, s. 255-266

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 13.6.2024: Oikeustiede:tiedoksianto. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:tiedoksianto.)