Oikeustiede:separaatio-oikeus esineoikeudessa

  From Tieteen termipankki

  separaatio-oikeus esineoikeudessa

  erottamisoikeus esineoikeudessa
  separaatio-oikeus esineoikeudessa
  Definition oikeus erottaa oikeuden kohteena olevat esineet toisen henkilön omaisuudesta
  Explanation

  Esineoikeus on sivullisia sitova oikeus, ja sivullissitovuus on voimassa myös silloin, kun oikeuden kohteena oleva esine on toisen henkilön hallinnassa. Esineoikeus on voitu perustaa varmistamaan erottamisen toteuttaminen tarvittaessa, kun tarkoituksena on esineen luovuttaminen toisen hallintaan.

  Separaatio-oikeuden toteuttaminen edellyttää oikeuden kohteen yksilöitävyyttä. Tällä on merkitystä tilanteessa, jossa oikeuden kohteena oleva esine on toisen henkilön hallinnassa. Erottamisvaatimusta ei usein voida toteuttaa, jos oikeuden kohteena oleva esine on liitetty toisen esineen osaksi tai se on sekoittunut muuhun omaisuuteen.

  Separaatio-oikeus perustuu yleensä omistusoikeuteen tai esinevakuusoikeuteen. Separaatio-oikeuden käyttäminen tulee usein ajankohtaiseksi esineen haltijaan kohdistuvan ulosmittauksen tai konkurssin yhteydessä, mutta erottaminen voi osoittautua tarpeelliseksi muissakin tilanteissa. Vuokranantajana toimiva irtaimen esineen omistaja vaatii vuokratun esineen palauttamista vuokra-ajan päättyessä. Palauttaminen toteutetaan separaatio-oikeuden avulla. Sama koskee vastaavasti ehdollisen kaupan myyjää, joka vaatii myydyn esineen palauttamista kaupan purkamisen jälkeen.

  Sivulliselle kuuluvia esineitä ei voida ulosmitata velallisen velan perimiseksi, vaikka esineet olisivat velallisen hallinnassa, ellei esine vastaa ulosmittausta hakeneen velkojan saamisesta. Ulosotossa voidaan kuitenkin olettaa, että velallisen hallinnassa olevat irtaimet esineen kuuluvat velalliselle. Sivullisen on tällöin osoitettava separaatio-oikeutensa. Toisaalta sivullisen hallinnassa oleva ja velalliselle kuuluva irtain omaisuus voidaan ulosmitata velallisen velasta. Vastaavalla tavalla ulosotossa luotetaan lainhuudatustietoihin. Lähtökohtana on se, että velallista pidetään kiinteistön tai vastaavan kohteen omistajana, jos velallisella on lainhuuto tähän kohteeseen. Sivullisen on osoitettava määrämuotoisella luovutuskirjalla tai vastaavalla perusteella tapahtunut kiinteän omaisuuden luovutus velalliselta sivulliselle. Toisaalta luovutus velalliselle oikeuttaa kiinteän omaisuuden ulosmittaamisen velalliselta.

  Vakuusvelkojien oikeuksia ei toteuteta ulosottomenettelyssä separaation vaan niille kuuluvan etuoikeuden avulla. Vakuusvelkojan oikeus toteutetaan joko alinta hyväksyttävää tarjousta koskevan sääntelyn avulla tai jakamalla myynnissä saatu kauppahinta etuoikeusjärjestyksen mukaan. Vakuusvelkoja on tällöin ulosmittausvelkojaa paremmassa asemassa.

  Konkurssissa velallisen hallinnassa oleva sivullisen omaisuus, joka voidaan erottaa velallisen omaisuudesta, ei kuulu konkurssipesään. Sivullisen omaisuus on luovutettava omistajalle tai tämän määräämälle sellaisin ehdoin, joiden täyttämistä konkurssipesällä on oikeus vaatia. Konkurssimenettelyssä myös vakuusvelkojien oikeudet toteutetaan separaation avulla. Sekä irtaimen että kiinteän omaisuuden panttivelkojaa pidetään separatistina. Toisaalta panttivelkoja on kytketty monin tavoin konkurssimenettelyyn. Konkurssia koskevan sääntelyn lähtökohtana on myös se, että irtaimen esineen myyjää pidetään separatistina, kun myyjän hyväksi on perustettu kaupanpurkuoikeus ehdollisessa kaupassa eli omistuksenpidätys- tai takaisinottoehdon avulla.

  Käytetyt lähteet: Ulosottokaari (705/2007) 4:9-13, Konkurssilaki (120/2004) 5:6 ja 5:7.1
  Additional Information
  Kirjoittaja: Matti Ilmari Niemi

  Related Concepts


  References

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 23.9.2023: Oikeustiede:separaatio-oikeus esineoikeudessa. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:separaatio-oikeus esineoikeudessa.)