Oikeustiede:ulosmittaus

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

ulosmittaus

ulosmittaus
Definition ulosmittaus on ulosottomenettelyn vaihe, jossa velallisen omaisuutta tai tuloja otetaan ulosottomiehen haltuun maksuvelvoitteen täytäntöönpanemiseksi
Explanation

Ulosmittaus on tuomiolla tai muulla ulosottoperusteella vahvistettujen maksuvelvoitteiden täytäntöönpanoa. Ulosmittauksen kohteena voi olla kiinteä omaisuus ja irtain omaisuus, mukaan lukien erilaiset oikeudet, kuten osuus kuolinpesään, sekä palkka ja muu toistuvaistulo. Omaisuutta ulosmitataan noudattaen ulosottokaaressa (705/2007, UK) säädettyä ulosmittausjärjestystä, joskin myös velallisella on tietyissä rajoissa niin sanottu osoittamisoikeus. Toistuvaistulon ulosmittausta rajoitetaan suojaosuutta ja muita ulosmittauskieltoja ja -helpotuksia koskevien säännösten mukaisesti. Eri omaisuuslajeja koskevat ulosmittaussäännökset ja niitä koskevat rajoitukset ovat UK 4 luvussa.

Ulosmittauksessa tunnetaan normaali ulosmittaus ja niin sanottu suppea ulosmittaus. Ulosmittaus on sallittua jo ennen tuomion lainvoimaisuutta. Sen sijaan ulosmitatun omaisuuden myynti ja varojen tilitys edellyttää, että ulosottoperuste on hovioikeustasoinen tai lainvoimainen. Poikkeuksena on yksipuolinen tuomio. Se oikeuttaa myyntiin ja varojen tilitykseen jo ennen lainvoimaisuutta. Suppea ulosmittaus voi UK 3:105:n mukaan kohdistua vain sellaiseen omaisuuteen, jota ei tarvitse muuttaa rahaksi.

Ulosmitattava omaisuus löytyy käytännössä useimmiten erilaisten rekisterien ja teknisen tietoyhteyden avulla. Ulosottomies saa kuitenkin myös muilla tavoin etsiä ulosmittauskelpoista omaisuutta, tietyin edellytyksin myös velallisen kotoa (UK 3:48–51). Velallinen ja hänen toimiinsa liittyvä sivullinen ovat laajasti tietojenantovelvollisia, kun ulosottomies kysyy tietoja (UK 3:52–68).

Ulosottomies voi turvata ulosmitatun omaisuuden säilymisen haltuun ottamisella tai muulla varmistustoimella, kuten ulosmittausmerkinnällä rekisteriin (UK 4:31–36). Ulosmittaus voidaan ulosottokaaressa säädetyissä tilanteissa toimittaa niin sanottuna turvaavana ulosmittauksena, jonka tarkoituksena ei ole ulosmitatun omaisuuden myynti vaan toimia eräänlaisena vakuutena esimerkiksi ulosottomiehen myöntämälle maksuajalle (UK 4:1).

Ulosmitattu omaisuus muutetaan rahaksi UK 5 luvun mukaisesti joko pakkohuutokaupalla tai vapaalla myynnillä. Eri omaisuuslajien myyntiä koskevat omat myyntisäännöksensä. Kertyneiden varojen tilittämisestä velkojille säädetään UK 6 luvussa.
Additional Information
Kirjoittaja: Tuula Linna

Related Concepts

Sources

Linna&Leppänen2015, s. 33 ss. ja 183 ss., HavansiE2011, Ulosotto-oikeus, LinnaT2008, s. 100 ss., Koulu&Lindfors2009, s. 199 ss.

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 26.9.2021: Oikeustiede:ulosmittaus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:ulosmittaus.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →