Oikeustiede:irtain esine

  Tieteen termipankista

  irtain esine

  irtain esine
  Määritelmä kaikki esineet kiinteitä esineitä lukuun ottamatta
  Selite

  Irtainten esineiden ryhmä on laaja ja epäyhtenäinen. Siihen kuuluvat kaikki tavanomaiset irtaimet esineet kuten kirja, tietokone tai auto. Myös elävät eläimet ovat oikeudellisesti irtaimia esineitä. Niin sanotut paljousesineet eli vuoden 1734 lain kauppakaaren nyttemmin kumotussa 1 luvun 7 §:ssä tarkoitetut "tavarat, jotka ovat punnittavat, mitattavat tahi luettavat", ovat myös irtaimia esineitä, kun vaadittava yksilöinti on tapahtunut. Esineitä ovat siten esimerkiksi pakka kangasta tai tynnyrillinen öljyä.

  Irtaimista esineistä käytetään lakikielessä usein irtaimiston tai tavaran käsitettä. Joihinkin irtainten esineiden ryhmiin taas sovelletaan osin muista irtaimista esineistä poikkeavia normeja. Tällaisina on mainittava arvopaperit ja raha sekä toisen maalla olevat rakennukset samoin kuin rekisteröitävät kulkuvälineet kuten ilma-alukset, kauppamerenkulkuun käytettävät alukset, tietyt muut vesikulkuneuvot ja ajoneuvot.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Leena Kartio

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  KartioL2001, s. 82-83, Kaisto&Tepora2012, s. 175-177

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 9.12.2023: Oikeustiede:irtain esine. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:irtain esine.)