Oikeustiede:valtiosääntökulttuuri

  Tieteen termipankista

  valtiosääntökulttuuri

  valtiosääntökulttuuri
  Määritelmä Valtiosääntökulttuuri viittaa valtiosääntöisten toimijoiden pysyviin asenteisiin, vakiintuneisiin normeja täydentäviin käytäntöihin ja syvälle juurtuneisiin käsityksiin, jotka ovat osa valtiosääntöjärjestelmää. Valtiosääntökulttuuri on tärkeä konteksti perustuslain säännöksille ja valtiosääntöoikeudellisille opeille sekä valtiollisen järjestelmän todelliselle toiminnalle.
  Selite

  Valtiosääntökulttuuri on valtiosääntöoikeudellinen vastine yleisemmälle oikeuskulttuurin käsitteelle. Oikeuskulttuurissa on kyse muodollisen oikeusjärjestyksen ulkopuolelle sijoittuvista seikoista, jotka silti liittyvät läheisesti oikeusjärjestelmän toimintaan. Kyse on erityisesti juristien (sisäinen oikeuskulttuuri) sekä laajemminkin kansalaisyhteiskunnan sisään syntyneistä vakiintuneista oikeutta koskevista pysyväisluonteisista asenteista (ulkoinen oikeuskulttuuri). Valtiosääntökulttuuri viittaa valtiosääntöjärjestelmäkohtaiseen tapaan, jolla arvot ja käytännöt sekä valtiosääntöiset opit niveltyvät osaksi valtiosääntöjärjestelmän todelliseen toimintaan.

  Taustalla on ajatus, jonka mukaan perustuslait eivät ole täysin suljettuja, vaan ne asettuvat vuorovaikutukseen yhteiskunnan kanssa tulkinnan ja systematisoinnin välityksellä laajemman poliittisen kulttuurisen kehikon sisällä. Valtiosääntökulttuuri selittää myös sen, miksi tismalleen samanlaiset säännökset tai institutionaaliset mallit eivät saa aikaan samanlaisia seurauksia kulttuuriltaan poikkeavissa järjestelmissä. Konstitutionalismi on keskeinen osa valtiosääntökulttuuria, koska sen olemassaolo tai puuttuminen selittää usein valtiosääntötodellisuuden ja valtiosääntödokumenttien välisen eron. Valtiosääntökulttuurin käsite perustuu Kelsenin puhtaasta oikeusopista radikaalisti eroavaan ajatteluun siitä, mikä on oikeustieteen tehtävä.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Jaakko Husa

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  HusaJ2011, HäberleP1998

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 23.2.2024: Oikeustiede:valtiosääntökulttuuri. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:valtiosääntökulttuuri.)