Oikeustiede:puoluetoiminta

  Tieteen termipankista

  puoluetoiminta

  puoluetoiminta
  Määritelmä puolueeksi rekisteröidyn yhdistyksen ja myös rekisteröimättömän puolueen päätöksenteko ja muut toimenpiteen yhteiskunnallisten tavoitteittensa toteuttamiseksi
  Selite

  Puolueiksi määritellään puoluelaissa (1 ja 2 §, 10/1969) oikeusministeriössä pidettävään puoluerekisteriin merkitty rekisteröity yhdistys. Puolueena rekisteröidään kirjallisesta hakemuksesta yhdistys: 1) jonka varsinaisena tarkoituksena on valtiollisiin asioihin vaikuttaminen 2) jolla on vähintään 5 000 eduskuntavaaleissa, kunnallisvaaleissa tai europarlamenttivaaleissa äänioikeutettua kannattajaa 3) jonka säännöt turvaavat kansanvaltaisten periaatteiden noudattamisen yhdistyksen päätöksenteossa ja toiminnassa ja 4) jolla on säännöistä ilmenevän tarkoituksen toteuttamiseksi laadittu, yhdistyksen valtiollisessa toiminnassa noudatettavat periaatteet ja tavoitteet ilmaiseva yleisohjelma.

  Rekisteröidyt puolueet toteuttavat yhteiskunnallisia tavoitteitaan mm. eduskunnassa eduskuntaryhmien välityksin, valtioneuvostossa hallituspuolueina sekä kunnallispolitiikassa.

  Myös muut yhdistykset kuin rekisteröidyt puolueet voivat käyttää nimessään ilmausta "puolue".
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 22.5.2024: Oikeustiede:puoluetoiminta. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:puoluetoiminta.)