Oikeustiede:valtiosääntökonventio

  Tieteen termipankista

  valtiosääntökonventio

  valtiosääntökonventio
  Määritelmä yläkäsite sovinnaissääntöjen ja niiden poliittisten sopimusten kokonaisuudelle, joilla on valtiosääntöä täydentävä merkitys, mutta joka ei kuitenkaan ole oikeudellisesti sitova
  Selite Puhuminen valtiosääntökonventiosta korostaa jotain tiettyä menettelytapaa pyrkien erottamaan sen muista, tavallisesti satunnaisemmista ja lyhytaikaisemmista, käytännöistä. Valtiosääntökonvention ominaisuutena on jonkin menettelytavan tai käyttäytymismallin johdonmukainen ja pitkäaikaisempi noudattaminen. Valtiosääntökonventio voi muodostua myös nopeammin tietynlaisen sopimisen seurauksena, kun sopimusta pidetään sen osapuolia moraalisesti ja poliittisesti sitovana. Valtiosääntökonvention rajanveto suhteessa tavanomaiseen valtiosääntöoikeuteen voi olla hankalaa, jonka lisäksi määrittelyssä on eroavaisuuksia eri oikeusjärjestelmien välillä.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Veli-Pekka Hautamäki

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 10.12.2023: Oikeustiede:valtiosääntökonventio. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:valtiosääntökonventio.)