Oikeustiede:oikeuttamisperusteet

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

oikeuttamisperusteet

oikeuttamisperusteet
Definition Sopimuksessa Euroopan unionin toiminnasta säädetyt perusteet, joiden nojalla on poikkeustilanteissa tiukasti määritellyin edellytyksin mahdollista poiketa vapaan liikkuvuuden perusperiaatteesta
Explanation Neljä sisämarkkinoiden perusvapautta muodostavat Euroopan unionin sisämarkkinaoikeuden ytimen. Jäsenvaltioiden väliset tuonnin ja viennin määrälliset rajoitukset sekä niitä vaikutuksiltaan vastaavat toimenpiteet ovat kiellettyjä niin tavaroiden, palveluiden, henkilöiden kuin myös pääoman vapaan liikkuvuuden osalta. Sopimuksessa Euroopan unionin toiminnassa säädetään jokaisen perusvapauden osalta, että jäsenvaltioiden tuontia ja vientiä koskevat kiellot voivat kuitenkin olla sallittuja silloin, kun ne ovat perusteltua yleisen turvallisuuden ja ihmisten terveyden kannalta. Näihin niin kutsuttuihin oikeuttamisperusteisiin voidaan vedota silloin, kun jäsenvaltioiden kauppaa rajoittava toimi on perusteltu jossakin perussopimuksessa mainitusta syystä ja rajoitus suhteellisuusperiaatteen sekä syrjimättömyysperiaatteen mukainen. Rajoituksia ei voi kuitenkaan oikeuttaa oikeuttamisperusteilla silloin, kun rajoitus johtaa mielivaltaiseen syrjintään tai se on keino jäsenvaltioiden välisen kaupan peiteltyyn rajoittamiseen.

Tavaroiden vapaan liikkuvuuden osalta sallittuja oikeuttamisperusteita SEUT 36 artiklan mukaan ovat: julkinen moraali, yleinen järjestys ja turvallisuus; ihmisten, eläinten tai kasvien terveyden ja elämän suojelu; taiteellisten historiallisten tai arkeologisten kansallisaarteiden suojelu; teollisen tai kaupallisen omaisuuden suojelu.

Palveluiden vapaan liikkuvuuden sekä sijoittautumisoikeuden osalta sallittuja oikeuttamisperusteita ovat SEUT 51(1) sekä 52(1) artiklojen mukaan: julkisen vallan käyttö; yleinen järjestys ja turvallisuus sekä kansanterveys. Henkilöiden vapaata liikkuvuutta koskevat lähes identtiset poikkeukset kuin palveluiden vapaata liikkuvuutta sekä sijoittautumisoikeutta. SEUT 45(3) artiklan mukaan henkilöiden vapaata liikkuvuutta voidaan rajoittaa yleisen järjestyksen ja turvallisuuden sekä kansanterveyden nojalla.

Jäsenvaltioilla on mahdollisuus poiketa pääomien vapaasta liikkuvuudesta SEUT 65 artiklassa säädetyin perustein: jäsenvaltioilla on oikeus SEUT 63 artiklasta huolimatta soveltaa niitä verolainsäädäntönsä säännöksiä, joiden mukaan verovelvollisia kohdellaan eri tavoin heidän asuinpaikkansa tai heidän pääomansa sijoituspaikan perusteella. Lisäksi pääomien vapaa liikkuvuus ei rajoita jäsenvaltioiden oikeutta toteuttaa toimenpiteitä, joilla estetään verotusta ja rahoituslaitosten toiminnan vakauden valvontaa koskevan lainsäädännön rikkomista; toimenpiteitä, joilla säädetään pääomanliikkeitä koskevista ilmoitusmenettelyistä hallinnollisten tietojen tai tilastojen saamiseksi tai toimenpiteitä, jotka ovat perusteltuja yleisen järjestyksen tai turvallisuuden kannalta.
Additional Information
Kirjoittajat: Sirja-Leena Penttinen ja Kim Talus

Related Concepts

Sources

BarnardC2010, RaitioJ2013, OliverP2010

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 20.10.2020: Oikeustiede:oikeuttamisperusteet. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:oikeuttamisperusteet.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg