Oikeustiede:pääoman vapaa liikkuvuus

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

pääoman vapaa liikkuvuus

pääoman vapaa liikkuvuus
Definition yksi Euroopan unionin sisämarkkinoiden perusvapauksista, joka takaa pääoman ja maksujen esteettömän liikkuvuuden Euroopan talousalueeseen kuuluvien jäsenvaltioiden välillä tai jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välillä
Explanation Pääoman vapaasta liikkuvuudesta säädetään Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 63 artiklassa. Artiklan mukaan kaikki rajoitukset, jotka koskevat pääomanliikkeitä ja maksuja jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välillä ovat kiellettyjä. Pääoman vapaa liikkuvuus ulottuu siis myös jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välillä, poiketen muista sisämarkkinoiden perusvapauksista.

Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan pääoman vapaan liikkuvuuden vastaisia ovat rajoitukset, joiden vuoksi toisessa valtiossa asuvat henkilöt ovat vähemmän halukkaita tekemään sijoituksia jäsenvaltioissa, taikka kyseisissä jäsenvaltioissa asuvat henkilöt ovat vähemmän halukkaita tekemään sijoituksia muissa valtioissa. Pääoman vapaata liikkuvuutta rajoittava toimi, joka ainoastaan pelkällä olemassaolollaan voi tehdä sijoittamisen ulkomaisille sijoittajille vähemmän houkuttelevaksi, on lähtökohtaisesti pääoman vapaan liikkuvuuden vastainen rajoitus. Pääoman vapaan liikkuvuutta rajoittavat toimenpiteet voivat kuitenkin olla sallittuja tietyin edellytyksin oikeuttamisperusteiden tai pakottavien vaatimusten perusteella.

Pääoman vapaa liikkuvuus oli pitkään pienemmässä roolissa muihin sisämarkkinoiden perusvapauksiin verrattuna. Pääoman vapaata liikkuvuutta onkin pidetty muita perusvapauksia täydentävänä perusvapautena, sillä usein pääoman vapaan liikkuvuuden takaaminen oli olennaista muiden perusvapauksien toteutumisen kannalta.

Pääoman vapaa liikkuvuutta alettiin tehostaa ennen kaikkea sisämarkkinahankkeen ja (Euroopan talous- ja rahaliitto (EMU)
Additional Information
Kirjoittajat: Sirja-Leena Penttinen ja Kim Talus

Related Concepts

Sources

BarnardC2010, RaitioJ2003

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 26.11.2020: Oikeustiede:pääoman vapaa liikkuvuus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:pääoman vapaa liikkuvuus.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg