Oikeustiede:pakottavat vaatimukset

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

pakottavat vaatimukset

pakottavat vaatimukset
Definition Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössään tunnustamat rajoitusperusteet, joihin voidaan poikkeustilanteessa vedota jäsenvaltioiden välistä kauppaa rajoittavan toimenpiteen oikeuttamiseksi tiukkojen edellytysten täyttyessä silloin, kun kyseessä olevaa alaa sääntelevää unionin tason lainsäädäntöä ei ole
Explanation Oikeuttamisperusteiden lisäksi perusvapauksien vapaata liikkuvuutta rajoittavia toimenpiteitä on mahdollista perustella yleiseen etuun liittyvien pakottavien vaatimusten (engl. mandatory requirements) perusteella. Pakottavat vaatimukset ovat unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössään luomia rajoitusperusteita, jotka soveltuvat silloin, kun vapaata liikkuvuutta rajoittava toimenpide, esimerkiksi kansallinen lainsäädäntö, kohtelee kotimaisia ja tuontituotteita samalla tavoin, mutta toimenpide vaikuttaa ulkomaisiin tuotteisiin tosiasiassa syrjivästi. Lisäksi pakottaviin vaatimuksiin voidaan vedota ainoastaan silloin, kun kyseessä on harmonisoimaton ala, eli ala, jota koskevaa yhdenmukaistavaa lainsäädäntöä ei unionin tasolla ole.

Tavaroiden vapaan liikkuvuuden osalta unionin tuomioistuin on tunnustanut jäsenvaltioiden lainsäädäntöjen eroista johtuvien kaupanesteiden olevan hyväksyttävissä, mikäli ne ovat välttämättömiä jonkin yleistä etua koskevan pakottavan vaatimuksen, kuten vilpillisen kilpailun ehkäisemisen, verovalvonnan, kansanterveyden tai kuluttajansuojan turvaamiseksi.

Yleisen edun mukaisia pakottavia syitä palveluiden tarjoamisen vapauden rajoittamiselle ovat Euroopan unionin tuomioistuimen mukaan muun muassa palvelun vastaanottajan suojelemiseksi tarkoitetut ammatilliset säännöt, henkisen omaisuuden suojelu, työntekijöiden suojelu, kuluttajien suojelu tai historiallisen ja taiteellisen kansallisomaisuuden säilyttäminen.

Henkilöiden vapaan liikkuvuuden sekä pääoman vapaan liikkuvuuden osalta tuomioistuin on todennut, että vapaata liikkuvuutta voidaan rajoittaa silloin, kun rajoituksilla pyritään perussopimuksen mukaiseen, sallittuun tavoitteeseen, kun rajoittavat määräykset ovat perusteltuja yleiseen etuun liittyvästä syystä ja rajoitus on suhteellisuusperiaatteen mukainen.
Additional Information
Kirjoittajat: Sirja-Leena Penttinen ja Kim Talus

Equivalents

mandatory requirements (luo nimityssivu)englanti

Related Concepts

Sources

BarnardC2010, OliverP2010, RaitioJ2013

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 28.1.2021: Oikeustiede:pakottavat vaatimukset. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:pakottavat vaatimukset.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg