Oikeustiede:suhteellisuusperiaate

From Tieteen termipankki

suhteellisuusperiaate

suhteellisuusperiaate
Definition Valittujen keinojen tulee olla oikeassa suhteessa niillä tavoiteltuihin päämääriin nähden. Toiminta tai toimenpide ei saa ylittää sitä, mikä on tarpeen asetetun tavoitteen toteuttamiseksi.
Explanation

Suhteellisuusperiaatteella on hieman eri sisältö eri asiayhteyksissä. Suhteellisuusperiaate on ensinnäkin EU:n yleinen oikeusperiaate, joka on muotoutunut EU-tuomioistuimen oikeuskäytännössä. Tässä merkityksessä sillä tarkoitetaan oikeudellista punnintanormia, jonka mukaisesti valittujen keinojen tai toimenpiteiden tulee olla oikeassa suhteessa niillä tavoiteltuihin päämääriin nähden. Valittuja keinoja tai toimenpiteitä tulee tällöin punnita tai verrata tavoiteltaviin päämääriin ja arvioida, voivatko olla objektiivisesti perusteltavissa ja oikeassa suhteessa tavoitteisiin nähden. EU:n tuomioistuin on oikeuskäytännössään täsmentänyt suhteellisuusperiaatteen sisältöä.

Suhteellisuusperiaate mainitaan myös Euroopan unionin perusoikeuskirjan 52 artiklan 1 kohdassa, jossa määrätään perusoikeuksien rajoittamista koskevista edellytyksistä. Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti rajoituksia voidaan säätää ainoastaan, jos ne ovat "välttämättömiä ja vastaavat tosiasiallisesti unionin tunnustamia yleisen edun mukaisia tavoitteita tai tarvetta suojella muiden henkilöiden oikeuksia ja vapauksia."

Suhteellisuusperiaate määrittää lisäksi Euroopan unionin toimivallan käyttöä. Yhdessä toissijaisuusperiaatteen kanssa suhteellisuusperiaatteen tarkoituksena on luoda EU:n toimielimien toiminnalle täsmälliset puitteet. Tällöin suhteellisuusperiaatteen mukaan EU ei toiminnassaan saa ylittää sitä, mikä on tarpeen perustamissopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Toiminnan sisällön ja toimintatapojen on toisin sanoen oltava suhteessa tavoiteltavaan päämäärään. Suhteellisuusperiaate on kirjattu Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 5 artiklaan ja sen soveltamisperusteet on esitetty perustamissopimusten liitteenä olevassa pöytäkirjassa N:o 2 (Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta).

Käytetyt lähteet: Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 5 artiklan 3 kohta ja pöytäkirja N:o 2 toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta ja Euroopan unionin perusoikeuskirja 52 artikla 1 kohta.
Additional Information
Kirjoittaja: Sonya Walkila

Related Concepts

Sources

EU:C:2014:238, EU:C:2010:419, EU:C:1956:11, TridimasT2006

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 27.5.2022: Oikeustiede:suhteellisuusperiaate. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:suhteellisuusperiaate.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →