Oikeustiede:palveluiden vapaa liikkuvuus

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

palveluiden vapaa liikkuvuus

palveluiden vapaa liikkuvuus
Definition yksi Euroopan unionin takaamista perusvapauksista, joka oikeuttaa elinkeinonharjoittajan pääsemään vapaasti toisen jäsenvaltion alueelle palveluita tarjotakseen
Explanation Palveluiden vapaasta liikkuvuudesta säädetään SEUT 56(1) artiklassa, jonka mukaan rajoitukset, jotka koskevat muuhun jäsenvaltioon kuin palvelujen vastaanottajan valtioon sijoittautuneen jäsenvaltion kansalaisen vapautta tarjota palveluja unionissa ovat kiellettyjä. Saman artiklan mukaan palveluita ovat suoritukset, joista tavallisesti maksetaan korvaus ja joita määräykset tavaroiden, pääomien tai henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta eivät koske. Palvelun maksullisuus tarkoittaa sitä, että esimerkiksi valtion tarjoama koulutus ei kuulu palvelu-käsitteen alaan.

Palvelujen tarjoamisen vapaus käsittää oikeuden päästä sekä oleskella vapaasti toisen jäsenvaltion alueella palveluiden tarjoamiseksi sekä oikeuden tilapäiseen elinkeinonharjoittamiseen toisen jäsenvaltion alueella. Palveluiden tarjoamisen vapautta voidaan rajoittaa tietyin edellytyksin sisämarkkinoiden perusvapauksien rajoitusperusteiden, kuten oikeuttamisperusteiden tai pakottavien vaatimusten nojalla.

Palveluiden vapaa liikkuvuus eroaa sijoittautumisoikeudesta siten, että palveluiden tarjoajan ei tarvitse asettautua toiseen jäsenvaltioon, vaan hän voi ainoastaan tarjota palveluja myös eri jäsenvaltion alueella. Tällöin palvelun tarjoajaan sovelletaan elinkeinonharjoittajan kotivaltion lainsäädäntöä, sillä taloudellisen toiminnan pääasiallinen keskus on muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, missä palveluja tarjotaan. Palveluiden tarjoaja eroaa puolestaan työntekijästä itsenäisen asemansa puolesta.

Tänä päivänä palvelusektorin osuus jäsenvaltioiden taloudellisesta toiminnasta ja työllisyydestä kattaa yli 70 %, minkä vuoksi palveluiden vapaa liikkuvuus ja sijoittautumisvapaus ovat keskeisiä perusvapauksia sisämarkkinoiden toiminnan kannalta.
Additional Information
Kirjoittajat: Sirja-Leena Penttinen ja Kim Talus

Related Concepts

Sources

BarnardC2010, RaitioJ2013

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 21.1.2021: Oikeustiede:palveluiden vapaa liikkuvuus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:palveluiden vapaa liikkuvuus.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg