Oikeustiede:sisämarkkinat

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

sisämarkkinat | yhteismarkkinat

sisämarkkinat
yhteismarkkinat
Definition Euroopan talousalueeseen kuuluvien jäsenvaltioiden muodostama markkina-alue, jossa tavaroiden, palveluiden ja pääoman vapaa liikkuminen sallitaan maasta toisen ilman tullimaksuja tai muita mahdollisia esteitä ja jossa Euroopan talousalueeseen kuuluvat kansalaiset voivat vapaasti asua, työskennellä, opiskella tai harjoittaa liiketoimintaa
Explanation Euroopan taloudellinen yhdentyminen on alkanut yhteismarkkinoista (engl. Common Market) ja edennyt sisämarkkinoihin (engl. Internal Market). Yhteismarkkinat-käsitettä käytettiin alun perin Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksessa, jolloin yhteismarkkinoilla tarkoitettiin kaikkien Euroopan yhteisön sisäisen vaihdannan esteiden poistamista, jotta jäsenvaltioiden markkinat voitaisiin yhdistää yhtenäiseksi markkina-alueeksi. Tuotannontekijöiden vapaa liikkuvuus yhteisön markkina-alueella tuli taata niin tavaroille, palveluille, työvoimalle kuin myös pääomalle.

Sisämarkkinat-termillä viitataan ns. sisämarkkinaohjelmaan, joka lanseerattiin 1980-luvulla yhteismarkkinoiden toiminnan tehostamiseksi. Sisämarkkinaohjelma perustuu komission valkoiseen kirjaan, joka sisälsi noin 300 lainsäädäntöaloitetta sisämarkkinoiden toteuttamiseksi. Sisämarkkinaohjelman edellyttämät muutokset perustamissopimukseen toteutettiin Euroopan yhtenäisasiakirjalla (engl. Single European Act), jonka jäsenvaltiot allekirjoittivat vuonna 1986 ja joka astui ratifiointikierroksen jälkeen voimaan vuonna 1987. Yhtenäisasiakirjalla sitouduttiin sisämarkkinoiden toteuttamiseen, joka tuli saattaa päätökseen vuoden 1992 loppuun mennessä. Sisämarkkinat-termillä viitataan siis nimenomaisesti 1980-luvun sisämarkkinaohjelmaan, kun taas yhteismarkkinat-termillä kuvataan aikaa ennen sisämarkkinaohjelmaa.

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen SEUT 26(2) artiklassa sisämarkkinat määritellään alueeksi, "– – jolla ei ole sisäisiä rajoja ja jolla tavaroiden, henkilöiden palvelujen ja pääomien vapaa liikkuvuus taataan perussopimusten määräysten mukaisesti."

Sisämarkkinoilla on suuri merkitys Euroopan talousalueeseen kuuluvien jäsenvaltioiden vaurauden, talouskasvun ja työllisyyden kannalta. Avoin ja kilpailukykyinen alue edistää muun muassa jäsenvaltioiden välistä liikkuvuutta, kilpailukykyä ja innovointia.
Additional Information
Kirjoittajat: Sirja-Leena Penttinen ja Kim Talus

Equivalents

Internal Market (luo nimityssivu)englanti
Common Market (luo nimityssivu)englanti

Related Concepts

Sources

BarnardC2010, OliverP2010, RaitioJ2013

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 27.11.2020: Oikeustiede:sisämarkkinat. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:sisämarkkinat.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg