Oikeustiede:sisämarkkinoiden perusvapauksien rajoitusperusteet

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

sisämarkkinoiden perusvapauksien rajoitusperusteet

sisämarkkinoiden perusvapauksien rajoitusperusteet
Definition perusteet, joihin voidaan vedota tiettyjen edellytysten täyttyessä poikkeustilanteissa silloin, kun jäsenvaltioiden kauppaa rajoittava kansallinen toimenpide on perusteltu viimekädessä johonkin yleiseen etuun liittyvän syyn nojalla
Explanation Sisämarkkinoiden neljä perusvapautta, tavaroiden, palveluiden, henkilöiden ja pääoman vapaan liikkuvuus, muodostavat sisämarkkinaoikeuden ydinalueen. Vapaan liikkuvuuden rajoittaminen jäsenvaltioiden välillä voi kuitenkin joissain tilanteissa olla sallittavaa. Tällöin vapaata liikkuvuutta rajoittava toimenpide voi olla perusteltu jonkin sisämarkkinoiden perusvapauksien rajoitusperusteen nojalla.

Rajoitusperusteet on perinteisesti jaettu kahteen luokkaan: oikeuttamisperusteisiin sekä pakottaviin vaatimuksiin. Oikeuttamisperusteet on lueteltu tyhjentävästi kaikkien muiden perusvapauksien, paitsi henkilöiden vapaan liikkuvuuden osalta perussopimuksen artikloissa. Pakottavat vaatimukset ovat syntyneet Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä, eikä tuomioistuimen tunnustamat intressit ole tyhjentävästi esitetty.

Pakottaviin vaatimuksiin voidaan vedota ainoastaan silloin, kun kansallinen rajoitus koskee erotuksetta sekä kotimaisia että toisessa jäsenvaltiossa tuotettuja tuotteita. Oikeuttamisperusteisiin voidaan vedota tietyin edellytyksin myös syrjivillä rajoitusperusteilla, mikä kyse ei ole mielivaltaisesta syrjinnästä tai jäsenvaltioiden välisen kaupan peitellystä rajoittamisesta.

Joissain tapauksissa Euroopan unionin tuomioistuin on hyväksynyt vapaan kaupan rajoittamisen myös perusoikeuksiin vedoten. Lisäksi rajoitus voi olla hyväksyttävissä johonkin merkittävään yleistä etua koskevaan syyhyn vedottaessa.
Additional Information
Kirjoittajat: Sirja-Leena Penttinen ja Kim Talus

Related Concepts

Sources

BarnardC2010, OliverP2010, RaitioJ2013

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 27.11.2020: Oikeustiede:sisämarkkinoiden perusvapauksien rajoitusperusteet. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:sisämarkkinoiden perusvapauksien rajoitusperusteet.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg