Oikeustiede:tavaroiden vapaa liikkuvuus

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

tavaroiden vapaa liikkuvuus

tavaroiden vapaa liikkuvuus
Definition yksi Euroopan unionin takaamista perusvapauksista, jonka mukaan tuotteiden tulee voida liikkua vapaasti sisämarkkinoilla ilman tulleja tai muita vaikutukseltaan vastaavia maksuja sekä tuotteiden määrällisiä rajoituksia tai näitä vaikutukseltaan vastaavia toimenpiteitä
Explanation Tavaroiden vapaa liikkuvuus muodostaa muiden perusvapauksien kanssa sisämarkkinoiden ydinalueen. Tavara-käsitteen alaan lukeutuvat karkeasti jaoteltuna tuotteet, jotka ovat mitattavissa rahassa ja jotka voivat olla sellaisenaan kaupallisen vaihdannan kohteena.

Tavaroiden vapaasti liikkuvuudesta säädetään Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 28–37 artikloissa. Perussopimuksen mukaan tavaroiden tulee voida liikkua vapaasti Euroopan unionin sisämarkkinoilla. Tullimaksut sekä kaikki näitä vaikutuksiltaan vastaavat maksut jäsenvaltioiden välillä ovat kielletty. Kiellettyjä ovat myös tavaroiden määrälliset rajoitukset ja näitä vaikutukseltaan vastaavat toimenpiteet. Euroopan unionin tuomioistuin on oikeuskäytännössään useaan otteeseen täsmentänyt vaikutukseltaan vastaavan toimenpiteen käsitettä ja tulkinnut sitä laajentavasti. Itse toimenpiteen ei tarvitse olla sitova, ainoastaan pelkkä suositus voi riittää. "Vaikutukseltaan vastaava" toimi voi puolestaan olla mikä vain toimenpide, joka voi suoraan tai epäsuorasti, välittömästi tai potentiaalisesti estää jäsenvaltioiden välistä kauppaa.

Tuomioistuimen tulkinta vaikutuksiltaan vastaavan toimenpiteen käsitteestä ulottui kuitenkin hyvin laajalle ja käsitti suuren määrän toimenpiteitä, myös sellaisia, joilla oli ainoastaan hypoteettinen vaikutus jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Tämä johti jutturuuhkaan Euroopan unionin tuomioistuimessa, kun ennakkoratkaisupyyntöjä koskien eri jäsenvaltioiden mahdollisista kauppaa rajoittavista toimenpiteitä ja SEUT 34 artiklan soveltamisalaa tuli jatkuvasti. Niinpä tuomioistuin rajasi myöhemmässä oikeuskäytännössään SEUT 34 artiklan vaikutuksiltaan vastaavan toimenpiteen käsitteen soveltamisalasta pois myyntijärjestelyt. Täten toimenpiteet, jotka vaikuttavat siihen, kuka saa myydä, missä saa myydä ja milloin saa myydä tiettyä tuotetta, eivät kuulu SEUT 34 artiklan soveltamisalaan.

Lisäksi Euroopan unionin tuomioistuin edisti taloudellista yhdentymistä merkittävästi vastavuoroisen tunnustamisen periaatteella. Tuomioistuin päätti Cassis de Dijon -ratkaisussaan (120/78 Cassis de Dijon [1979] ECR 649), että jos jokin tuote on saatettu jossakin jäsenvaltiossa laillisesti vapaaseen vaihdantaan, ei toisen jäsenvaltion julkisvalta saa ylläpitää toimenpiteitä, joilla tuotteen vienti toiseen jäsenvaltioon tosiasiallisesti estetään. Vastavuoroisen tunnustamisen periaate on tuontia ja vientiä rajoittavien toimien kieltämisen ohella olennainen osa tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevaa säännöstä, jolla varmistetaan vapaan liikkuvuuden periaatteen noudattaminen.

Tavaroiden vapaa liikkuminen voidaan kieltää tai sitä voidaan rajoittaa ainoastaan poikkeuksellisissa tilanteissa erittäin tiukoin edellytyksin sisämarkkinoiden rajoitusperusteisiin eli oikeuttamisperusteisiin tai pakottaviin vaatimuksiin vedottaessa.
Additional Information
Kirjoittajat: Sirja-Leena Penttinen ja Kim Talus

Related Concepts

Sources

BarnardC2010, OliverP2010, RaitioJ2013

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 26.11.2020: Oikeustiede:tavaroiden vapaa liikkuvuus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:tavaroiden vapaa liikkuvuus.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg