Oikeustiede:korotettu muodollinen lainvoima

From Tieteen termipankki

korotettu muodollinen lainvoima

korotettu muodollinen lainvoima
Definition perustuslain erikoisasema suhteessa tavallisiin lakeihin: perustuslain säätäminen, muuttaminen ja pysyvän poikkeuksen säätäminen siitä edellyttää määräenemmistösäännösten soveltamista säädösmuutoksen käsittelyssä eduskunnan täysistunnossa, mikä tekee perustuslakimuutoksen toteutuksen hankalammaksi kuin mitä tavallisten lakien säätäminen ja muuttaminen on.
Explanation

Lähes kaikissa kirjoitetuissa valtiosäännöissä perustuslain vahvistama päätösvaltasuhdejärjestelmä asetetaan korotetun muodollisen lainvoimavaikutuksen piiriin. Menetelmiä on erilaisia. Tyypillistä on, että perustuslakimuutoksen voimaantulo sidotaan kansanäänestyksen tulokseen. Toinen perustuslakimuutoksen säätämisen hidastetekijä, säätämiskynnys, toteutetaan edellyttämällä, että perustuslakimuutoksen ehdoksi asetetaan saman säännöksen hyväksyntä kahdessa, vaalien toisistaan erottamassa parlamenttikokoonpanossa. Liittovaltiorakenteessa puolestaan saatetaan edellyttää, että perustuslaissa määritelty osa liittovaltion osavaltioista hyväksyy perustuslakimuutoksen. Yleinen säätämisjärjestystekijä korotetun muodollisen lainvoiman toteuttajana ovat määräenemmistösäännökset.

Korotetulla muodollisella lainvoimalla tavoitellaan valtiosäännölle erityistä vakautta tai pysyvyyttä. On myös sanottu, että määräenemmistösäännösten ja muiden vaikeuttamis- tai hidastetekijöiden tavoitteena on varmistaa ne valtapositiot, jotka voimassa olevasta perustuslaista neuvotelleet tahot ovat saavuttaneet.

Useissa valtiosäännöissä asetetaan erityinen valtiosääntötuomioistuin valvomaan, että perustuslain korotettu muodollinen lainvoima säilyy: kansallinen lainsäädäntöelin ei riko niitä toimivaltasääntöjä, joita perustuslakiin on kirjoitettu. Tähän liittyy myös se, että tuomioistuimet valvovat, että perustuslaissa turvatut perusoikeudet pysyvät voimassa, l. niitä ei rajoiteta tavallisilla laeilla.

Suomen perustuslaissa valtiosääntömuutos edellyttää joko kahden parlamenttikokoonpanon hyväksyntää, jälkimmäisellä kerralla 2/3 määräenemmistöin vaihtoehtonaan muutoslain hyväksyminen kiireelliseksi 5/6 enemmistöllä ja sitä seuraavassa äänestyksessä lopullinen hyväksyntä samassa parlamenttikokoonpanossa 2/3 enemmistöllä.
Additional Information
Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 2.10.2022: Oikeustiede:korotettu muodollinen lainvoima. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:korotettu muodollinen lainvoima.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg