Oikeustiede:korotettu muodollinen lainvoima

  From Tieteen termipankki

  korotettu muodollinen lainvoima

  korotettu muodollinen lainvoima
  Definition perustuslain erikoisasema suhteessa tavallisiin lakeihin: perustuslain säätäminen, muuttaminen ja pysyvän poikkeuksen säätäminen siitä edellyttää määräenemmistösäännösten soveltamista säädösmuutoksen käsittelyssä eduskunnan täysistunnossa, mikä tekee perustuslakimuutoksen toteutuksen hankalammaksi kuin mitä tavallisten lakien säätäminen ja muuttaminen on.
  Explanation

  Lähes kaikissa kirjoitetuissa valtiosäännöissä perustuslain vahvistama päätösvaltasuhdejärjestelmä asetetaan korotetun muodollisen lainvoimavaikutuksen piiriin. Menetelmiä on erilaisia. Tyypillistä on, että perustuslakimuutoksen voimaantulo sidotaan kansanäänestyksen tulokseen. Toinen perustuslakimuutoksen säätämisen hidastetekijä, säätämiskynnys, toteutetaan edellyttämällä, että perustuslakimuutoksen ehdoksi asetetaan saman säännöksen hyväksyntä kahdessa, vaalien toisistaan erottamassa parlamenttikokoonpanossa. Liittovaltiorakenteessa puolestaan saatetaan edellyttää, että perustuslaissa määritelty osa liittovaltion osavaltioista hyväksyy perustuslakimuutoksen. Yleinen säätämisjärjestystekijä korotetun muodollisen lainvoiman toteuttajana ovat määräenemmistösäännökset.

  Korotetulla muodollisella lainvoimalla tavoitellaan valtiosäännölle erityistä vakautta tai pysyvyyttä. On myös sanottu, että määräenemmistösäännösten ja muiden vaikeuttamis- tai hidastetekijöiden tavoitteena on varmistaa ne valtapositiot, jotka voimassa olevasta perustuslaista neuvotelleet tahot ovat saavuttaneet.

  Useissa valtiosäännöissä asetetaan erityinen valtiosääntötuomioistuin valvomaan, että perustuslain korotettu muodollinen lainvoima säilyy: kansallinen lainsäädäntöelin ei riko niitä toimivaltasääntöjä, joita perustuslakiin on kirjoitettu. Tähän liittyy myös se, että tuomioistuimet valvovat, että perustuslaissa turvatut perusoikeudet pysyvät voimassa, l. niitä ei rajoiteta tavallisilla laeilla.

  Suomen perustuslaissa valtiosääntömuutos edellyttää joko kahden parlamenttikokoonpanon hyväksyntää, jälkimmäisellä kerralla 2/3 määräenemmistöin vaihtoehtonaan muutoslain hyväksyminen kiireelliseksi 5/6 enemmistöllä ja sitä seuraavassa äänestyksessä lopullinen hyväksyntä samassa parlamenttikokoonpanossa 2/3 enemmistöllä.
  Additional Information
  Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

  Related Concepts


  References

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 31.5.2023: Oikeustiede:korotettu muodollinen lainvoima. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:korotettu muodollinen lainvoima.)

  SLYpalkki.jpg