Oikeustiede:Suomen valtiosääntö

  From Tieteen termipankki

  Suomen valtiosääntö

  Suomen valtiosääntö
  Definition (Suomen) valtiosäännöllä tarkoitetaan sitä kirjoitettujen ja myös tavanomaisoikeudellisten normien kokonaisuutta, joka merkittävällä tavalla määrää julkisen vallan organisaatiosta ja sen toiminnasta sekä yksilön asemasta julkisen vallankäytön kohteena ja myös siihen osallistujana
  Explanation

  Valtiosääntö ja perustuslaki voivat väljässä kielenkäytössä esiintyä vaihtoehtoisina ilmauksina. Tarkassa erottelussa sana perustuslaki tarkoittaa vain säädöshierarkkisesti erityisasemassa olevaa normidokumenttia ja sana valtiosääntö tarkoittaa normikokonaisuutta, jonka tärkeänä osana ovat perustuslaissa säädetyt normit.

  Perustuslaiksi säädettyjä lakeja oli Suomessa vuoteen 2000 voimassa neljä ja siitä alkaen vain yksi, nimeltään Suomen perustuslaki.

  Kirjoitettujen säännösten lisäksi Suomen valtiosääntöön kuuluu myös tavanomaisoikeudellisia normeja.
  Additional Information
  Kirjoittaja: Mikael Hidén

  Related Concepts


  References

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 23.9.2023: Oikeustiede:Suomen valtiosääntö. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:Suomen valtiosääntö.)