Oikeustiede:Suomen valtiosääntö

From Tieteen termipankki

Suomen valtiosääntö

Suomen valtiosääntö
Definition (Suomen) valtiosäännöllä tarkoitetaan sitä kirjoitettujen ja myös tavanomaisoikeudellisten normien kokonaisuutta, joka merkittävällä tavalla määrää julkisen vallan organisaatiosta ja sen toiminnasta sekä yksilön asemasta julkisen vallankäytön kohteena ja myös siihen osallistujana
Explanation

Valtiosääntö ja perustuslaki voivat väljässä kielenkäytössä esiintyä vaihtoehtoisina ilmauksina. Tarkassa erottelussa sana perustuslaki tarkoittaa vain säädöshierarkkisesti erityisasemassa olevaa normidokumenttia ja sana valtiosääntö tarkoittaa normikokonaisuutta, jonka tärkeänä osana ovat perustuslaissa säädetyt normit.

Perustuslaiksi säädettyjä lakeja oli Suomessa vuoteen 2000 voimassa neljä ja siitä alkaen vain yksi, nimeltään Suomen perustuslaki.

Kirjoitettujen säännösten lisäksi Suomen valtiosääntöön kuuluu myös tavanomaisoikeudellisia normeja.
Additional Information
Kirjoittaja: Mikael Hidén

Related Concepts


References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 22.3.2023: Oikeustiede:Suomen valtiosääntö. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:Suomen valtiosääntö.)