Oikeustiede:kansanäänestys

From Tieteen termipankki

kansanäänestys

kansanäänestys
Definition menettely, jossa julkisen vallan käyttöä koskeva asia (päätös, päätösehdotus tai periaatekysymys) alistetaan äänioikeutetuille kansalaisille.
Explanation

Kansanäänestys liittyy tavallisesti yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Tarkoituksena on tuoda päätöksentekoon suoran demokratian elementtejä. Kansanäänestyksen alalajeina erotetaan joskus kansanpäätös (plebiskiitti), kansainvälisoikeudellinen plebiskiitti ja varsinainen kansanäänestys (referendum).

Kansanäänestys voidaan järjestää usealla eri tavalla. Se voi olla pakollinen osa päätöksentekoprosessia, kuten esimerkiksi Sveitsissä perustuslakia säädettäessä tai muutettaessa, pyynnönvarainen, jolloin se on toimitettava esimerkiksi jonkin valtioelimen, määrätynsuuruisen kansalaisryhmän tai alueellisten toimielinten vaatimuksesta, tai se voi olla vapaaehtoinen, jolloin jokin valtioelin harkintansa mukaan päättää sen käyttämisestä. Kansanäänestys voi olla valtakunnallinen, alueellinen tai paikallinen. Se voidaan järjestää sitovana tai neuvoa antavana.

Suomalaisessa järjestelmässä valtiollinen (valtakunnallinen) kansanäänestys on vapaaehtoinen ja neuvoa antava. Kansanäänestyksen järjestämisestä on päätettävä jokaisessa tapauksessa erikseen säädettävällä lailla, jossa määrätään äänestyksen ajankohta, äänestyksen aihe, äänestäjille esitettävät vaihtoehdot, se käytetäänkö yhtä vai useampaa äänestyslippua, äänestyslippujen ulkomuoto, niiden sisältö (aihe, ajankohta, vaihtoehdot, tila äänestysmerkinnöille ja tarvittavat äänestämisohjeet), äänestyslippujen mitättömyyden edellytykset, äänestämistapa, se miten valtio tiedottaa vaihtoehdoista ja se miten eri vaihtoehtoja koskevaa tiedottamista tuetaan.

Valtion tiedottamisvelvollisuutta koskevalla määräyksellä on pyritty varmistamaan se, ettei ratkaisu olisi riippuvainen yksinomaan siitä, miten erilaiset näkemykset voivat saada käsityksensä julkisuuteen tiedotusvälineissä. Äänestysoikeus on kaikilla, joilla on vaalioikeus kansanedustajain vaalissa. Kansanäänestys voidaan toimittaa valtiollisten vaalien yhteydessä tai niistä erillisenä.
Additional Information
Kirjoittaja: Teuvo Pohjolainen

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 3.12.2022: Oikeustiede:kansanäänestys. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:kansanäänestys.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg