Oikeustiede:normihierarkia

  From Tieteen termipankki

  normihierarkia

  normihierarkia
  Definition oikeudellisiin normeihin, käytännössä erityisesti kirjoitettuun muotoon puettuihin normeihin liittyvä ajatus normien porrasteisuudesta niin, että alemmantasoiset säädökset eivät voi olla ristiriidassa ylemmäntasoisten kanssa ja että ylemmäntasoinen säädös ainakin periaatteessa aina syrjäyttää sen kanssa ristiriidassa olevan alemmantasoisen säädöksen
  Explanation Normihierarkia liittyy ensi sijassa kirjoitetussa muodossa oleviin ja käytännössä siis erilaisten elinten päätöksillä annettuihin normeihin. (Tavanomaisen oikeuden normeihin viitataan lyhyesti edempänä.) Yksittäistä kirjoitetussa muodossa olevaa normia kutsutaan säännökseksi ja tällaisista säännöksistä muodostuvia erillisenä annettuja kokonaisuuksia (laki, asetus, jne.) kutsutaan yleisnimellä säädöksiksi. Vastaavasti voidaan normihierarkian ohessa käyttää oleellisesti samaa asiaa tarkoittavana ilmauksena nimitystä säädöshierarkia. Normihierarkiaa tai säädöshierarkiaa koskevissa tarkasteluissa saatetaan puhua myös normipyramidista. Ilmaus viittaa siihen, että kussakin normijärjestelmässä on ylin taso, jonka alapuolella on portaittain muita tasoja, joiden normit aina saavat pätevyytensä ylemmän tason normeista.
  Additional Information
  Kirjoittaja: Mikael Hidén

  Related Concepts


  References

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 28.9.2023: Oikeustiede:normihierarkia. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:normihierarkia.)