Oikeustiede:lex fundamentalis

  Tieteen termipankista

  lex fundamentalis

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  lex fundamentalis (luo nimityssivu)
  Määritelmä käsitys ylemmästä ja muuttumattomasta oikeudesta joka määrittää yhteiskunnan toimintaa
  Selite

  Lex fundamentalis (ra.loi fondamentale, saks. Fundamentalgesetz) viittaa jo antiikin ajalta polveutuvaan käsitykseen ylemmästä ja muuttumattomasta oikeudesta. Termiä on yleensä käytetty merkitsemään niitä oikeudellisia sääntöjä, jotka määrittivät monarkkien ja muiden vanhan ajan (ra. ancien régime) hallitsijoiden oikeudellista asemaa ja suhdetta alamaisiinsa. Hallitsijan vallan katsottiin polveutuvan jumalalta ja perustuvan hänen asemaansa. Lex fundamentalis myös rajoitti hallitsijan valtaa.

  Ranskan vallankumouksen jälkeen latinankielistä constitutio-termiä ryhdyttiin käyttämään tarkoitettaessa vallankumouksellisia valtiojärjestyksiä, erotuksena entisistä lex fundamentalikselle perustuneista järjestyksistä. Vallankumouksen jälkeisissä järjestyksissä hallitsijan asema perustui kansan tahtoon. Joissain maissa otettiin käyttöön constitutio-termin omakielisiä toisintoja (saks. Verfassung), mutta elämään jäi myös lex fundamentalis -käsitteen omakielien versio (saks. Grundgesetz).

  Osa lex fundamentaliksen alaan luetuista oikeussäännöistä on luokiteltu luonnonoikeudellisiksi ja osa positiivisiksi. Kirjoittajilla on ollut erilaisia luokitteluja sen suhteen, mitä kuuluu lex fundamentalikseen ja miten sen sisältö voidaan määritellä oikeudellisesti.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Tomi Tuominen

  Erikieliset vastineet

  loi fondamentale (luo nimityssivu)ranska (français)
  Fundamentalgesetz (luo nimityssivu)saksa (Deutsch)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  JyränkiA1989

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 13.6.2024: Oikeustiede:lex fundamentalis. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:lex fundamentalis.)