Oikeustiede:valtiosääntötuomioistuin

  From Tieteen termipankki

  valtiosääntötuomioistuin

  valtiosääntötuomioistuin
  Definition erityistuomioistuin, joka on perustuslakisääntelyin asetettu valvomaan kansanedustuslaitoksen hyväksymän lain perustuslainmukaisuutta, tai saanut tämän toimivallan tavanomaisoikeudellista tietä valtiosääntökonventioin
  Explanation

  Valtiosäännöt yleensä määrittävän kansanedustuslaitoksen ylimmäksi valtioelimeksi ns. kansansuvereniteettiperiaatteeseen viitaten. Toisaalta kuitenkin olisi varmistettava se, että kansanedustuslaitos itse noudattaa valtiosääntöä ja sen osana turvaa lainsäädännössä kansalaisten perusoikeudet. Jos tämä valta annetaan parlamentin ulkopuoliselle toimielimelle kuten tuomioistuimelle, valtiovallan kolmijako-opin mukainen toinen valtioelinkokonaisuus, oikeuslaitos l. tuomioistuimet, voivat mitätöidä päätöksillään parlamenttipäätöksen julistamalla lain tai sen yksittäisen säännöksen oikeusvaikutuksettomaksi.

  Teknisesti kansanedustuslaitoksen päätöksenteon perustuslainmukaisuudesta huolehtiminen on joko säädetty perustuslaissa valtiosääntötuomioistuimelle (kuten Saksan valtiosääntötuomioistuin, Bundesverfassungsgericht) tai sitten ylin oikeusaste on tavanomaisen valtiosääntönormin syntymisen kaltaisissa oloissa saanut tämän valvontavallan (kuten USA:n ylin liittovaltiotuomioistuin, Supreme Court of the United States).

  Toisena valtiosääntöisenä, joskin hyvin harvinaisena, päättelytapana on, että lakien valtiosäännönmukaisuutta voidaan valvoa vain ennakollisesti säädösvalmistelussa tai sitten parlamenttikäsittelyn yhteydessä, esimerkkinä eduskunnan perustuslakivaliokunta. Jonkinlaista väliasteen sääntelyä edusti Ranskan valtiosääntöneuvosto, Conceil constitutionnel, joka alkujaan saattoi sitovalla tavalla arvioida kansanedustuslaitoksen, Ranskan parlamentin, hyväksymän lain perustuslainmukaisuutta lyhyenä hyväksymispäätöksen ja lain promulgoinnin välisenä aikana. Sittemmin valtiosääntöneuvosto on saanut toimivallan arvioida myös voimassa olevien lakien valtiosäännönmukaisuutta, erityisesti perusoikeussuojasäännösten noudattamisen kannalta.

  Liittovaltioissa valtiosääntötuomioistuimen tyypillisenä tehtävänä on valvoa perustuslaissa säädettyjen toimivaltasuhteiden säilymistä keskushallinnon ja osavaltioiden välillä.
  Additional Information
  Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

  Related Concepts


  References

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 26.9.2023: Oikeustiede:valtiosääntötuomioistuin. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:valtiosääntötuomioistuin.)