Oikeustiede:hallituspuolue

  Tieteen termipankista

  hallituspuolue

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  hallituspuolue
  Määritelmä politiikan kielessä käytetty luonnehdinta niistä rekisteröidyistä puolueista, joiden rakenteeseen kuuluvien eduskuntaryhmien päätöksin uusi pääministeri ja hänen johtamansa hallitus on valittu
  Selite

  Suomen valtiosääntö toteuttaa parlamentarismin periaatetta. Perustuslain 3.2 §:n mukaan valtioneuvoston jäsenen on nautittava eduskunnan luottamusta.

  Neuvottelut uuden hallituksen muodostamiseksi käynnistetään jokaisen vaalikauden alussa eduskunnassa. Ne eduskuntaryhmät, taustallaan oma puolueorganisaationsa, jotka neuvottelumenettelyn kuluessa päättävät keskinäisestä yhteystyöstä, pääministerin ja muiden ministerien henkilöstä, ministeriöjaosta ja hallitusohjelmasta, äänestävät pääministeriksi sovitun henkilön. Hallituksen tultua nimitetyksi eri puolueiden eduskuntaryhmistä valitut valtioneuvoston jäsenet muodostavat omat hallitusryhmänsä.

  Parlamentarismi Suomessa perustuu monipuoluekoalitioihin. Hallitusneuvotteluissa tähdätään aina eduskunnan enemmistön tukeman hallituskoalition syntymiseen tulevien hallituspuolueiden ja niiden eduskuntaryhmien välisin sopimuksin. Enemmistöhallituksen toiminnassa hallituspuolueiden yhteistyö varmistaa hallituksen toiminnan perusedellytyksen eli eduskunnan luottamuksen säilymisen.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 21.6.2024: Oikeustiede:hallituspuolue. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:hallituspuolue.)