Oikeustiede:ministeristö

  Tieteen termipankista

  ministeristö

  ministeristö
  Määritelmä politiikan kielenkäytössä valtioneuvostosta sanan suppeassa merkityksessä l. hallituksesta käytetty nimitys
  Selite Tasavallan presidentti nimittää avoimella kirjeellä pääministerin esittämän ministerilistan mukaan valtioneuvoston jäsenet l. ministerit. Ministeristö tarkoittaa yleensä tätä henkilöryhmää, ei niinkään valtioneuvostoa valtioelimenä ja hallitus- ja hallintovallan käyttäjänä. Eri ministeristöjä luonnehditaan ja niiden poliittisia kokoonpanoja ja onnistumista toiminnassaan luonnehditaan viittauksin kulloisenkin hallituksen pääministerin nimeen.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 22.4.2024: Oikeustiede:ministeristö. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:ministeristö.)