Oikeustiede:vaalikausi

  Tieteen termipankista

  vaalikausi

  vaalikausi
  Määritelmä kaksien eduskuntavaalien välinen aika, joka jaetaan neljään valtiopäiväkauteen, ja joka myös on kansanedustajaksi valitun henkilön toimikausi
  Selite

  Eduskuntatyö jaetaan säännön mukaan nelivuotisiin vaalikausiin (eduskuntavaalien mukaan), jotka puolestaan jakaantuvat neljään valtiopäiväkauteen. Näiden oikeusvaikutteisten jaottelujen lisäksi on tapana puhua kunkin valtiopäiväkauden kevät- ja syysistuntokausista. Työskentely vaalikaudella alkaa ensimmäisten valtiopäivien avauksesta. Vaalikauden viimeiset valtiopäivät jatkuvat, kunnes eduskunta päättää lopettaa työskentelynsä.

  Vaalikausijaon keskeinen oikeudellinen merkitys on siinä, että pääsäännön mukaan vaalikauden lopussa kesken olevien asioiden (lähinnä hallituksen esityksiä, lakialoitteita ja kansalaisaloitteita) käsittely päättyy valtiopäiväkauden lopussa. Valiokuntiin lähetetyt laki- ja toivomusaloitteet sekä kansalaisaloitteet raukeavat niin ikään, mutta pääasiassa siksi, ettei niitä ole otettu käsiteltäviksi. Poikkeuksena ovat kansainväliset asiat.

  Jos samojen asioiden käsittelyä halutaan jatkaa vaalien jälkeen kokoontuvassa eduskunnassa, edellytyksenä on uusi vireillepanoasiakirja, käytännössä yleensä hallituksen esitys. Uudelleen valitut kansanedustajat voivat tehdä rauenneesta asiasta uuden aloitteen.

  Vaalikausien välissä vaikuttaa siis ns. diskontinuiteettiperiaate eduskuntatyössä. Poikkeuksena ovat perustuslainsäätämisjärjestyksessä lepäämään hyväksytyt lait (PeL 73.1 §). Sen sijaan vireillä olevien asioiden käsittely jatkuu normaaliin tapaan ilman vireilletuloasiakirjaa valtiopäiviltä toisille (ns.kontinuiteettiperiaate eduskunnan päätöksenteossa) siitä vaiheesta (valiokuntavaihe tai täysistuntovaihe), johon on jääty edellisellä valtiopäiväkaudella.

  Ennenaikaisten vaalien määrääminen (ns. eduskunnan hajottaminen) voi keskeyttää muutoin nelivuotisen vaalikauden.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 13.6.2024: Oikeustiede:vaalikausi. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:vaalikausi.)