Oikeustiede:hallituksen strategia-asiakirja

  Tieteen termipankista

  hallituksen strategia-asiakirja

  hallituksen strategia-asiakirja
  Määritelmä hallituksen (valtioneuvoston) periaatepäätös, jolla tehostetaan hallituksen keinoja edistää, ohjata ja valvoa hallitusohjelman toteutusta erityisesti poikkihallinnollista yhteistyötä vaativissa asioissa.
  Selite

  Strategia-asiakirja sisältää hallitusohjelmassa sovitut poikkihallinnolliset politiikkaohjelmat. Niitä olivat esimerkiksi vuoden 2007 strategia-asiakirjassa työn, yrittämisen ja työelämän politiikkaohjelma, terveyden edistämisen politiikkaohjelma ja lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelma. Näiden lisäksi mukana ovat erityisseurattavat aihealueet, jotka ovat ilmasto- ja energiapolitiikka, osaaminen ja innovaatiot, hallinnon uudistaminen, kunta- ja palvelurakenneuudistus, sosiaaliturva, syrjäytyminen ja sosiaaliturvauudistus, varautuminen ikääntymiseen, laaja turvallisuus ja Suomen kansainvälinen asema.

  Strategia-asiakirja sisältää myös sektoritutkimuksen keskeiset painotukset ja teemat, lainsäädäntösuunnitelman sekä suunnitelman eduskunnalle annettavista selonteoista ja suunnitelman hallituksen periaatepäätöksistä.

  Strategia-asiakirjassa painottuvat hallitusohjelman toteutumisen seurannassa käytettävät indikaattorit. Pääosa indikaattoreista kuvaa hallituksen politiikan kannalta keskeisten ilmiöalueiden kehitystä ja osa indikaattoreista on politiikkatoimenpiteiden etenemistä kuvaavia prosessi-indikaattoreita. Indikaattoreiden määrittäminen tähtää viimeistään hallituskauden (valtioneuvoston ennakoitu koko vaalikauden mittainen toimikausi) puolivälissä toteutettavaan perusteellisempaan hallitusohjelman toteutumisen seurantaan ja arviointiin.

  Strategia-asiakirjaa toteutetaan valtiontalouden budjettikehysten ja valtion talousarvioiden puitteissa mm. tulosohjauksen menetelmin.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 13.6.2024: Oikeustiede:hallituksen strategia-asiakirja. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:hallituksen strategia-asiakirja.)